خدایا جز تو کسی را ندارم

طبقه بندی موضوعی

تحقیق کشاورزی پایدار در حاصلخیزی خاک

تحقیق کشاورزی پایدار در حاصلخیزی خاک

حجم فایل : 126

صفحات فایل : 10

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

کشاورزی پایدار در حاصلخیزی خاک

مقدمه
در سال های اخیر در ایلات متحده و دیگر کشورهای مناطق معتدله جهان، نظام های زراعی متداول که اساساً بر مصرف زیاد انرژی و نهاده های شیمایی متکی اند.

تحقیق کشاورزی پایدار در حاصلخیزی خاک
تحقیق کشاورزی پایدار در حاصلخیزی خاک
تحقیق کشاورزی پایدار در حاصلخیزی خاک تحقیق کاشت ، مدیریت و ملاحظات اقتصادی در کشت بدون خاک

تحقیق کاشت ، مدیریت و ملاحظات اقتصادی در کشت بدون خاک

حجم فایل : 1822

صفحات فایل : 31

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

کاشت ، مدیریت و ملاحظات اقتصادی در کشت بدون خاک

محاسن کشت بدون خاک

در جایی که خاک مناسب ندارد یا خاک دچار بعضی بیماری هاست
sp شخ

تحقیق کاشت ، مدیریت و ملاحظات اقتصادی در کشت بدون خاک
تحقیق کاشت ، مدیریت و ملاحظات اقتصادی در کشت بدون خاک
تحقیق کاشت ، مدیریت و ملاحظات اقتصادی در کشت بدون خاک تحقیق کاربردهای نانوتکنولو‍ژی در کشاورزی و علوم دامی

تحقیق کاربردهای نانوتکنولو‍ژی در کشاورزی و علوم دامی

حجم فایل : 28

صفحات فایل : 20

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

کاربردهای نانوتکنولو j ژی در کشاورزی و علوم دامی

مقدمه:
نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری قدرتمند نوین، توانایی ایجاد انقلاب و تحولات عظیم را در سیستم تامین مواد غذایی و کشاورزی ایالت متحده آمریکا و در گستره جهانی دارد. نانوت

تحقیق کاربردهای نانوتکنولو‍ژی در کشاورزی و علوم دامی
تحقیق کاربردهای نانوتکنولو‍ژی در کشاورزی و علوم دامی
تحقیق کاربردهای نانوتکنولو‍ژی در کشاورزی و علوم دامی تحقیق اثرات فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات ذرت دانه ای سنیگل

تحقیق اثرات فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات ذرت دانه ای سنیگل

حجم فایل : 30

صفحات فایل : 37

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

اثرات فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات ذرت دانه ای سنیگل

این پژوهش به منظور بررسی اثرات فواصل ردیف کاشت (45، 60 و 75 سانتی متر) و تراکم بوته (50، 65 و 80 هزار بوته در هکتار) بر خصوصیات مختلف از جمله عملکرد و اجزاء عملکرد

تحقیق اثرات فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات ذرت دانه ای سنیگل
تحقیق اثرات فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات ذرت دانه ای سنیگل
تحقیق اثرات فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات ذرت دانه ای سنیگل تحقیق قرنطینه گیاهی

تحقیق قرنطینه گیاهی

حجم فایل : 6811

صفحات فایل : 44

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

قرنطینه گیاهی

فصل اول : قرنطینه چیست؟
فصل دوم : عوامل قرنطینه ای
فصل سوم : تجهیزات و تحقیقات قرنطینه ای
فصل چهارم : وظایف و قوانین قرنطینه ای

تحقیق قرنطینه گیاهی
تحقیق قرنطینه گیاهی
تحقیق قرنطینه گیاهی تحقیق پلاسمین و دلمه شدن شیر

تحقیق پلاسمین و دلمه شدن شیر

حجم فایل : 29

صفحات فایل : 14

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

پلاسمین و دلمه شدن شیر

فعالیت پلاسمین و بستن یا دلمه شدن شیر

چکیده مطالب:
نمونه های شیر به صورت ماهانه از 19 گاو Holstein و 19 گاو Jersey طی 10 ماه لاکتوزس

تحقیق پلاسمین و دلمه شدن شیر
تحقیق پلاسمین و دلمه شدن شیر
تحقیق پلاسمین و دلمه شدن شیر تحقیق فرسایش خاک

تحقیق فرسایش خاک

حجم فایل : 14

صفحات فایل : 11

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 1000

فرسایش خاک

تعریف فرسایش خاک : واژه (اروژن) Erosion
در زبان انگلیسی یا اروزیون در زبان فرانسه به معنی فرسایش می باشد و دارای منشأ لاتین و معنی تحت الفظی آن به معنی ساییدگی و خوردگی است .
فرسایش ، کاهش ضخامت لایه سط

تحقیق فرسایش خاک
تحقیق فرسایش خاک
تحقیق فرسایش خاک تحقیق فرآوری گوجه فرنگی

تحقیق فرآوری گوجه فرنگی

حجم فایل : 25

صفحات فایل : 16

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

فرآوری گوجه فرنگی

فهرست مطالب
مقدمه sp sp sp 1
اسیدکردن گوجه فرنگی قبل از فرآوری sp sp sp 1
سیستم های شستشو و سورتینگ sp sp sp 2
سیستم های پالپ کردن sp sp &

تحقیق فرآوری گوجه فرنگی
تحقیق فرآوری گوجه فرنگی
تحقیق فرآوری گوجه فرنگی تحقیق فرآوری سیب

تحقیق فرآوری سیب

حجم فایل : 361

صفحات فایل : 19

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

تحقیق فرآوری سیب

فهرست مطالب
انواع سیب sp sp sp 1
ویژگی های لازم برای فرآورش سیب sp sp sp 1
فیزیولوژی میوه sp sp sp 2
برداشت سیب sp sp sp 4
آب سیب و انواع آ

تحقیق فرآوری سیب
تحقیق فرآوری سیب
تحقیق فرآوری سیب تحقیق قارچ ویروسها (مایکوویروس)

تحقیق قارچ ویروسها (مایکوویروس)

حجم فایل : 400

صفحات فایل : 63

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5500

تحقیق قارچ ویروسها (مایکوویروس)

مقدمه
تاریخچه
دلایل نا شناخته ماندن آنها
کلیات
مرفولوژی
انتقال
علائم
بیماری ویروسی در قارچ Agaricus bisporus
کنترل
ارائه دو سیستم مدل از

تحقیق قارچ ویروسها (مایکوویروس)
تحقیق قارچ ویروسها (مایکوویروس)
تحقیق قارچ ویروسها (مایکوویروس) تحقیق قارچ کامبوجا کاربرد و خواص آن

تحقیق قارچ کامبوجا کاربرد و خواص آن

حجم فایل : 38

صفحات فایل : 28

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

قارچ کامبوجا کاربرد و خواص آن

فهرست مطالب
مقدمه : sp sp sp 1
بخش اول sp : sp sp sp sp تاریخچه پربار قارچ کامبوجا : sp sp sp 3
sp ریشه نام کامبوجا : sp sp sp 4

تحقیق قارچ کامبوجا کاربرد و خواص آن
تحقیق قارچ کامبوجا کاربرد و خواص آن
تحقیق قارچ کامبوجا کاربرد و خواص آن تحقیق پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (فوزاریوم)

تحقیق پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (فوزاریوم)

حجم فایل : 2412

صفحات فایل : 35

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

دوعلت اصلی دچار شدن به بیماری sp پژمردگی و پلاسیده شدن sp گوجه فرنگی مربوط به پژمردگی ناشی از فوزاریوم و قارچ ناشی از آفت گیاهی sp می باشد. پژمردگی فوزاریومی در بین این دو بیماری متداولتر است در sp

تحقیق پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (فوزاریوم)
تحقیق پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (فوزاریوم)
تحقیق پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (فوزاریوم) تحقیق رابطه گیاهان و شوری

تحقیق رابطه گیاهان و شوری

حجم فایل : 28

صفحات فایل : 27

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

سازگاری گیاهان با محتوای نمک/ فلز محیط اطرافشان:
ساختار غده ای و دفع نمک

چکیده:

یک ارزیابی کمی از سطح آلودگیهای فلز و شوری در محدوده بیابانهای کیزیلکوم به عمل آمده و همچنین یک تحلیل از نمونه های گیاه/خاک موجود، در ا

تحقیق رابطه گیاهان و شوری
تحقیق رابطه گیاهان و شوری
تحقیق رابطه گیاهان و شوری مقاله رابطه بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی

مقاله رابطه بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی

حجم فایل : 77

صفحات فایل : 118

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 6000

مقاله رابطه بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی : دلیل یا پیامد تهاجم

مقدمه
تنوع بیولوژیکی متریک بهتر کننده مدرن است که از طریق آن سلامت ، و ویژگیهای جوامع و اکوسیستم ها در سر تا سر جهان ارزیابی می شود . تنوع ، قبلا شامل مناطق

مقاله رابطه بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی
مقاله رابطه بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی
مقاله رابطه بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی تحقیق خاک و زراعت

تحقیق خاک و زراعت

حجم فایل : 307

صفحات فایل : 89

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 12000

مقاله خاک و زراعت

فهرست مطالب
مقدمه
پیشگفتار
مفهوم خاک
عوامل موثر در تشکیل و تکامل خاکها
بافت خاک
ساختمان خاک
خواص خاک
خواص فیزیکی خاکها
دانه بندی ذرات معدنی خاک

تحقیق خاک و زراعت
تحقیق خاک و زراعت
تحقیق خاک و زراعت تحقیق خیار گلخانه ای

تحقیق خیار گلخانه ای

حجم فایل : 153

صفحات فایل : 28

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

مقاله خیار گلخانه ای

فهرست مطالب:

مقدمه sp sp ۱
اهداف کشت گلخانه ای : sp sp ۳
خاک مناسب برای خیار درختی: sp sp ۵
مشخصات بوتانیکی خ

تحقیق خیار گلخانه ای
تحقیق خیار گلخانه ای
تحقیق خیار گلخانه ای تحقیق در مورد چوب

تحقیق در مورد چوب

حجم فایل : 17

صفحات فایل : 22

گروه فایل : معماری

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

مقاله در مورد چوب

مقدمه
چوب از جمله موادی است که همیشه با ارزش تلقی شده و از آن در طول قرون برای مصارف و مقاصد گوناگون استفاده می شود. انسان اولیه طرز شکل دادن به چوب را برای تهیه وسایل مفید و به کمک ابزارهای سنگی فرا گرفت و

تحقیق در مورد چوب
تحقیق در مورد چوب
تحقیق در مورد چوب تحقیق جامع در مورد چمن

تحقیق جامع در مورد چمن

حجم فایل : 43

صفحات فایل : 38

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

مقاله چمن

فهرست مطالب:

چمن : 1

مشخصات چمن : 3

قابلیتهای کاربردی : 4

مقاومت چمن در شرایط مختلف آب و هوائی و خاک : 5

اصلاح خاک sp : 5

انتخاب بذور : 6

انتخاب انوا

تحقیق جامع در مورد چمن
تحقیق جامع در مورد چمن
تحقیق جامع در مورد چمن تحقیق قارچ شناسی و بیماری های قارچی

تحقیق قارچ شناسی و بیماری های قارچی

حجم فایل : 48

صفحات فایل : 32

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

قارچ شناسی و بیماری های قارچی

علم مطالعه و شناسایی قارچها را قارچ شناسی یا Mycology می نامند. پایه گذار علم قارچ شناسی، میشلی Micheli sp sp است. قارچ ها موجوداتی یوکاریوت می باشند که در سلسله ای مجزا به نام Fungi قرار داشته و

تحقیق قارچ شناسی و بیماری های قارچی
تحقیق قارچ شناسی و بیماری های قارچی
تحقیق قارچ شناسی و بیماری های قارچی تحقیق کشاورزی انواع قارچ ، قارچ شناسی و کشت آن

تحقیق کشاورزی انواع قارچ ، قارچ شناسی و کشت آن

حجم فایل : 4808

صفحات فایل : 706

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 14000

انواع قارچ ، قارچ شناسی و کشت آن

محصول حاضر شامل 9 تحقیق در خصوص انواع قارچ، قارچ شناسی، روشهای کشت و... بوده و هر آنچه در مورد آن نیاز باشد را شامل می شود.

تحقیقات موجود در این فایل دارای تعداد صفحات : 47 42 56 55 65

تحقیق کشاورزی انواع قارچ ، قارچ شناسی و کشت آن
تحقیق کشاورزی انواع قارچ ، قارچ شناسی و کشت آن
تحقیق کشاورزی انواع قارچ ، قارچ شناسی و کشت آن مقاله اصول رده بندی گیاهی

مقاله اصول رده بندی گیاهی

حجم فایل : 946

صفحات فایل : 14

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

مقاله اصول رده بندی گیاهی

قدیمیترین دست نوشته ها مربوط به رده بندی گیاهی مربوط به 300 سال قبل از میلاد است که توسط یونانی معروف Theophrastus نگاشته شده که اساس رده بندی علفی، چوبی بودن گیاهان بود. سپس سقراط (Discorides)کتابی در مورد

مقاله اصول رده بندی گیاهی
مقاله اصول رده بندی گیاهی
مقاله اصول رده بندی گیاهی مقاله در مورد توسعه روستایی

مقاله در مورد توسعه روستایی

حجم فایل : 17

صفحات فایل : 25

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

تحقیق توسعه روستایی

مقدمه
انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می پرداخت. انسان ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت به

مقاله در مورد توسعه روستایی
مقاله در مورد توسعه روستایی
مقاله در مورد توسعه روستایی مقاله در مورد جغرافیای گیاهی

مقاله در مورد جغرافیای گیاهی

حجم فایل : 168

صفحات فایل : 41

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

تحقیق جغرافیای گیاهی

آنچه که NLPFs از جنگل های صنعتی و عمومی تشخیص میدهد، اختلاف مالکان Nlpf اهداف مدیریتشان، توانایی ها و محدودیت ها می باشد. مادراینجا روی 94 درصد مالکیت خصوصی جنگل ها تمرکز می کنیم که توسط افراد و خانواده ها حفظ ش

مقاله در مورد جغرافیای گیاهی
مقاله در مورد جغرافیای گیاهی
مقاله در مورد جغرافیای گیاهی تحقیق توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعـی و بـاغـی

تحقیق توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعـی و بـاغـی

حجم فایل : 140

صفحات فایل : 70

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5500

مقاله توصیه کودی بهینه برای محصولات

فهــرست مطـالـب

عنـوان sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp

تحقیق توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعـی و بـاغـی
تحقیق توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعـی و بـاغـی
تحقیق توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعـی و بـاغـی تحقیق فتوپریودیسم

تحقیق فتوپریودیسم

حجم فایل : 1141

صفحات فایل : 14

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

تحقیق فتوپریودیسم

تعریف فتوپریودیسم
تناوب نوری روزانه (تناوب روزها و شبها) با تغییرات سالانه اش (روزهای بلند و روزهای کوتاه)
در موجودات زنده واکنشهایی ایجاد می کند که مجموعه آنها فتوپر

تحقیق فتوپریودیسم
تحقیق فتوپریودیسم
تحقیق فتوپریودیسم تحقیق عوامل و فاکتورهای خاکزایی

تحقیق عوامل و فاکتورهای خاکزایی

حجم فایل : 58

صفحات فایل : 12

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

عوامل و فاکتورهای خاکزایی

مقدمه
آیا می توان چیزی را تصور نمود که برای بیشترین مفهومی باارزش تر از خاک داشته باشد. ارتباط بسیار نزدیک تمدن های گذشته با خاک به حدی زیاد بوده است که واژه خاک حتی در جملات مربوط به

تحقیق عوامل و فاکتورهای خاکزایی
تحقیق عوامل و فاکتورهای خاکزایی
تحقیق عوامل و فاکتورهای خاکزایی تحقیق عوامل موثر بر مطلوبیت آب آبیاری

تحقیق عوامل موثر بر مطلوبیت آب آبیاری

حجم فایل : 1157

صفحات فایل : 39

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : docx

مبلغ فایل : 3000

عوامل موثر بر مطلوبیت آب آبیاری

فهرست مطالب
ترکیب شیمیایی آب آبیاری
محصول تحت آبیاری
خاک تحت آبیاری
آب و هوا
مدیریت آبیاری وزهکشی
ارزیابی کیفیت آب آبیاری
الف ـ خطرشوری (غلظت کل املاح

تحقیق عوامل موثر بر مطلوبیت آب آبیاری
تحقیق عوامل موثر بر مطلوبیت آب آبیاری
تحقیق عوامل موثر بر مطلوبیت آب آبیاری تحقیق عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها

تحقیق عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها

حجم فایل : 23

صفحات فایل : 21

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها

لگوم ها محتوی دامنه وسیعی از ترکیبات سمی هستند : مانند مواد بازدارنده تریپسین لکتین یا هماگلوتین ها سیانوژن ها ساپونین ها و اسیدهای آمینه سمی.
مقدار این مواد در گونه ها و واریته های مخ

تحقیق عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها
تحقیق عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها
تحقیق عوامل ضد تغذیه ای و بیماری زا در لگوم ها تحقیق منابع افزایش کیفیت گیاهان و محصولات کشاورزی

تحقیق منابع افزایش کیفیت گیاهان و محصولات کشاورزی

حجم فایل : 27

صفحات فایل : 29

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : docx

مبلغ فایل : 3000

عناصر و منابع افزایش کیفیت گیاهان و محصولات کشاورزی

مقدمه
پیشگفتار
محاسن تغذیه برگی
عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان
عناصر لازم یا ضروری برای گیاهان
نیتروژن
فسفر
پتاسیم
گوگرد

تحقیق منابع افزایش کیفیت گیاهان و محصولات کشاورزی
تحقیق منابع افزایش کیفیت گیاهان و محصولات کشاورزی
تحقیق منابع افزایش کیفیت گیاهان و محصولات کشاورزی مقاله رشد و توسعه پایدار کشاورزی

مقاله رشد و توسعه پایدار کشاورزی

حجم فایل : 21

صفحات فایل : 17

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

تحقیق توسعه پایدار کشاورزی

مقدمه
رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و

مقاله رشد و توسعه پایدار کشاورزی
مقاله رشد و توسعه پایدار کشاورزی
مقاله رشد و توسعه پایدار کشاورزی تحقیق کنترل علفهای هرز در شرایط دیم

تحقیق کنترل علفهای هرز در شرایط دیم

حجم فایل : 35

صفحات فایل : 22

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

تحقیق علفهای هرز و کنترل آن در شرایط دیم

فهرست
مقدمه: تعریف علف هرز
ویژگیهای خاص علف هرز
طبقه بندی علف هرز
راههای انتشارو هجوم علف هرز
نحوه خسارت
مبارزه با علفهای هرز در دیمزارها
زمان

تحقیق کنترل علفهای هرز در شرایط دیم
تحقیق کنترل علفهای هرز در شرایط دیم
تحقیق کنترل علفهای هرز در شرایط دیم تحقیق زراعت سویا

تحقیق زراعت سویا

حجم فایل : 17

صفحات فایل : 18

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تحقیق زراعت سویا

روند رو به رشد جمعیت و نیاز جامعه به تأمین کالری مورد نیاز از طریق مصرف روغنهای نباتی ، موجبات توسعه سطوح زیر کشت انواع دانه های روغنی را در کشور ضروری می سازد و در این میان دانه روغنی سویا به واسطه روغن مطلوب ، پرو

تحقیق زراعت سویا
تحقیق زراعت سویا
تحقیق زراعت سویا طرح تولید ژله رویال با ظرفیت زنبورستان 60 کلنی

طرح تولید ژله رویال با ظرفیت زنبورستان 60 کلنی

حجم فایل : 73

صفحات فایل : 12

گروه فایل : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

طرح تولید ژله رویال

مقدمه
امروزه پرورش زنبور عسل در اکثر نقاط دنیا به عنواان رشته ای مرتبط با کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا اشتغال در این رشته از جنبه های مختلفی برای کشاورزان و پرورش دهندگان زنبور عسل سودآور وا

طرح تولید ژله رویال با ظرفیت زنبورستان 60 کلنی
طرح تولید ژله رویال با ظرفیت زنبورستان 60 کلنی
طرح تولید ژله رویال با ظرفیت زنبورستان 60 کلنی تحقیق تهیه شیر و پنیر از سویا

تحقیق تهیه شیر و پنیر از سویا

حجم فایل : 105

صفحات فایل : 9

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تحقیق تهیه شیر و پنیر از سویا

شیر سویا
حتما مشاهده کرده اید که دانه های سویا به شکل لوبیاست و لوبیای سویا نام دارد. با خیس کردن دانه های لوبیای سویا در آب و خرد کردن و فشار دادن سویاهای خیس خورده مایعی بدست می آید که شیرسویا

تحقیق تهیه شیر و پنیر از سویا
تحقیق تهیه شیر و پنیر از سویا
تحقیق تهیه شیر و پنیر از سویا تحقیق طراحی سیستم ویژگیهای خاک اشباع نشده

تحقیق طراحی سیستم ویژگیهای خاک اشباع نشده

حجم فایل : 24

صفحات فایل : 20

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگیهای خاک اشباع نشده

فهرست مطالب
چکیده مطالب sp sp sp 1
مقدمه sp sp sp 1
تعریف مشخص sp sp sp 2
منحنی ویژگی های آب به خاک (swcc). sp

تحقیق طراحی سیستم ویژگیهای خاک اشباع نشده
تحقیق طراحی سیستم ویژگیهای خاک اشباع نشده
تحقیق طراحی سیستم ویژگیهای خاک اشباع نشده مقاله در مورد تنک کردن

مقاله در مورد تنک کردن

حجم فایل : 924

صفحات فایل : 14

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 1500

مقاله تنک کردن

عملیات داشت sp sp sp
کلیه عملیاتی را که در فاصله جوانه زدن بذر تا برداشت محصول انجام می گیرد عملیات داشت می گویند. این مرحله عبارت است از: آبیاری تنک کردن واکاری خاک دادن پای بوته ها سله شکنی وجین

مقاله در مورد تنک کردن
مقاله در مورد تنک کردن
مقاله در مورد تنک کردن تحقیق طراحی و توسعه محصولات صنایع غذایی

تحقیق طراحی و توسعه محصولات صنایع غذایی

حجم فایل : 492

صفحات فایل : 41

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

طراحی محصولات صنایع غذایی

طراحی محصولات از ایده تا تولید
ویژگی های افراد شاغل در واحدهای طراحی و توسعه
تجهیزات مورد نیاز در طراحی محصول
واحدهای مرتبط با طراحی محصولات
واحد کنترل کیفیت
واحد بازرگانی

تحقیق طراحی و توسعه محصولات صنایع غذایی
تحقیق طراحی و توسعه محصولات صنایع غذایی
تحقیق طراحی و توسعه محصولات صنایع غذایی تحقیق تنش شوری در گیاهان زراعی

تحقیق تنش شوری در گیاهان زراعی

حجم فایل : 262

صفحات فایل : 10

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

مقاله تنش شوری در گیاهان زراعی

مقدمه:
شوری عامل مهم در تاریخ بشر و سیستم های کشاورزی بوده که بشر بر آنها تکیه داشته است.تمدنهای بسیاری در اثر عدم اعمال مدیریت صحیح در امر آبیاری و در نتیجه آن تجمع نمک در سطح خاک از بین رفته ا

تحقیق تنش شوری در گیاهان زراعی
تحقیق تنش شوری در گیاهان زراعی
تحقیق تنش شوری در گیاهان زراعی مقاله تنش در گیاهان

مقاله تنش در گیاهان

حجم فایل : 36

صفحات فایل : 27

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

تحقیق جامع تنش در گیاهان

مقدمه:
در زمانهای قدیم واکنش های شدید گیاهان به عوامل محیطی ذهن انسان را به خود مشغول کرده بود. تا قبل از آن که علم بیولوژی به وجود آید، کشاورزان فکر می کردند گیاهانی که در محیط های خشن

مقاله تنش در گیاهان
مقاله تنش در گیاهان
مقاله تنش در گیاهان تحقیق چربیها و روغنهای سرخ کردنی (صنایع روغن تکمیلی)

تحقیق چربیها و روغنهای سرخ کردنی (صنایع روغن تکمیلی)

حجم فایل : 1583

صفحات فایل : 15

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

چربیها و روغنهای سرخ کردنی

صنایع روغن تکمیلی

چکیده :
در فرآیند پختن به روش سرخ کردن عمیق چربیها و روغنها به عنوان محیط واسطه انتقال حرارت عمل کرده، حرارت را به

تحقیق چربیها و روغنهای سرخ کردنی (صنایع روغن تکمیلی)
تحقیق چربیها و روغنهای سرخ کردنی (صنایع روغن تکمیلی)
تحقیق چربیها و روغنهای سرخ کردنی (صنایع روغن تکمیلی) تحقیق خواص رئولوژیکی صمغ کتیرا

تحقیق خواص رئولوژیکی صمغ کتیرا

حجم فایل : 879

صفحات فایل : 25

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3500

صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن اثر ph و نمک

صمغ ها
صمغ ها گروه بزرگی ازپلی ساکاریدها ومشتقات آن ها هستند که قادرند محصول هایی با ویسکوزیته ی sp بالا در غلظت های پائین تولید کنند. صمغ ها به طور وسیع در صنایع غذایی برای تهی

تحقیق خواص رئولوژیکی صمغ کتیرا
تحقیق خواص رئولوژیکی صمغ کتیرا
تحقیق خواص رئولوژیکی صمغ کتیرا تحقیق صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن و اثر نمک pH

تحقیق صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن و اثر نمک pH

حجم فایل : 743

صفحات فایل : 27

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن و اثر نمک pH

چکیده
هیدروکلوئیدها خواص کاربردی زیادی دارند که باعث می شوند کاربرد بسیار زیادی در مواد غذایی داشته باشند.خاصیت غلیظ کردن در تمام هیدروکلوئیدها مشترک است.
خاصیت مهم دیگر، ژله

تحقیق صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن و اثر نمک pH
تحقیق صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن و اثر نمک pH
تحقیق صمغ کتیرا و خواص رئولوژیکی آن و اثر نمک pH تحقیق انواع شیر و فرآورده های شیری

تحقیق انواع شیر و فرآورده های شیری

حجم فایل : 996

صفحات فایل : 44

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

شیر و فرآورده های شیری

شیر غذایی است که ظاهراً جانشین کافی برای آن وجود ندارد. همه پستانداران بعد از تولد شیر تولید می کنند و انسانها از شیر بسیاری از حیوانات بعنوان غذایشان استفاده می کنند.
گاو مهمترین همه این حیوانات بعنوان

تحقیق انواع شیر و فرآورده های شیری
تحقیق انواع شیر و فرآورده های شیری
تحقیق انواع شیر و فرآورده های شیری تحقیق ترکیبات و میکروبیولوژی شیر، آزمایشات و روند تولید شیر

تحقیق ترکیبات و میکروبیولوژی شیر، آزمایشات و روند تولید شیر

حجم فایل : 78

صفحات فایل : 110

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

تحقیق ترکیبات و میکروبیولوژی شیر، آزمایشات و روند تولید شیر

فصل اول :
ترکیبات شیر
فصل دوم :
خط تولید شیر
فصل سوم :
آزمایشات شیر
فصل چهارم :
میکروبیولوژی شیر
فصل پنجم :
ش

تحقیق ترکیبات و میکروبیولوژی شیر، آزمایشات و روند تولید شیر
تحقیق ترکیبات و میکروبیولوژی شیر، آزمایشات و روند تولید شیر
تحقیق ترکیبات و میکروبیولوژی شیر، آزمایشات و روند تولید شیر پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی

پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی

حجم فایل : 3752

صفحات فایل : 32

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی
پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی
پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان

پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان

حجم فایل : 788

صفحات فایل : 37

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 11000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان
پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان
پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذی (بازدارنده‌ها)

پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذی (بازدارنده‌ها)

حجم فایل : 1715

صفحات فایل : 34

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 11500

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذی (بازدارنده‌ها)
پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذی (بازدارنده‌ها)
پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذی (بازدارنده‌ها) پاورپوینت آشنایی با سیستمHACCP

پاورپوینت آشنایی با سیستمHACCP

حجم فایل : 1563

صفحات فایل : 147

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با سیستمHACCP
پاورپوینت آشنایی با سیستمHACCP
پاورپوینت آشنایی با سیستمHACCP پاورپوینت بررسی اهمیت ریزمغذیها و راهکارهای کنترل کمبود آنها

پاورپوینت بررسی اهمیت ریزمغذیها و راهکارهای کنترل کمبود آنها

حجم فایل : 2471

صفحات فایل : 66

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی اهمیت ریزمغذیها و راهکارهای کنترل کمبود آنها
پاورپوینت بررسی اهمیت ریزمغذیها و راهکارهای کنترل کمبود آنها
پاورپوینت بررسی اهمیت ریزمغذیها و راهکارهای کنترل کمبود آنها پاورپوینت بررسی وضعیت صادرات صنایع غذائی استان خراسان رضوی

پاورپوینت بررسی وضعیت صادرات صنایع غذائی استان خراسان رضوی

حجم فایل : 1111

صفحات فایل : 51

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی وضعیت صادرات صنایع غذائی استان خراسان رضوی
پاورپوینت بررسی وضعیت صادرات صنایع غذائی استان خراسان رضوی
پاورپوینت بررسی وضعیت صادرات صنایع غذائی استان خراسان رضوی پاورپوینت برچسب گذاری تغذیه ای مواد غذایی

پاورپوینت برچسب گذاری تغذیه ای مواد غذایی

حجم فایل : 1912

صفحات فایل : 32

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت برچسب گذاری تغذیه ای مواد غذایی
پاورپوینت برچسب گذاری تغذیه ای مواد غذایی
پاورپوینت برچسب گذاری تغذیه ای مواد غذایی پاورپوینت بررسی اهمیت کنترل مواد غذایی در سطح عرضه و برنامه های آینده

پاورپوینت بررسی اهمیت کنترل مواد غذایی در سطح عرضه و برنامه های آینده

حجم فایل : 878

صفحات فایل : 33

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 9500

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی اهمیت کنترل مواد غذایی در سطح عرضه و برنامه های آینده
پاورپوینت بررسی اهمیت کنترل مواد غذایی در سطح عرضه و برنامه های آینده
پاورپوینت بررسی اهمیت کنترل مواد غذایی در سطح عرضه و برنامه های آینده پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی

پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی

حجم فایل : 824

صفحات فایل : 28

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9500

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی
پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی
پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی پاورپوینت بررسی آلاینده های مواد غذایی

پاورپوینت بررسی آلاینده های مواد غذایی

حجم فایل : 814

صفحات فایل : 80

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی آلاینده های مواد غذایی
پاورپوینت بررسی آلاینده های مواد غذایی
پاورپوینت بررسی آلاینده های مواد غذایی پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن

پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن

حجم فایل : 4932

صفحات فایل : 31

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 9500

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و  ارگانولپتیک نان گندم و  بهبود اثرات منفی آن
پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و  ارگانولپتیک نان گندم و  بهبود اثرات منفی آن
پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن پاورپوینت آشنایی با آنزیم ها

پاورپوینت آشنایی با آنزیم ها

حجم فایل : 2354

صفحات فایل : 79

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با آنزیم ها
پاورپوینت آشنایی با آنزیم ها
پاورپوینت آشنایی با آنزیم ها پاورپوینت آشنایی با افزودنیهای غذایی

پاورپوینت آشنایی با افزودنیهای غذایی

حجم فایل : 862

صفحات فایل : 45

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با افزودنیهای غذایی
پاورپوینت آشنایی با افزودنیهای غذایی
پاورپوینت آشنایی با افزودنیهای غذایی پاورپوینت بررسی آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها

پاورپوینت بررسی آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها

حجم فایل : 730

صفحات فایل : 22

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها
پاورپوینت بررسی آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها
پاورپوینت بررسی آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی

پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی

حجم فایل : 534

صفحات فایل : 20

گروه فایل : صنایع و صنایع غذایی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی
پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی
پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی تحقیق خاکهای شور و بهسازی خاکهای شور سدیمی

تحقیق خاکهای شور و بهسازی خاکهای شور سدیمی

حجم فایل : 80

صفحات فایل : 82

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 7500

تحقیق خاکهای شور و بهسازی خاکهای شور سدیمی

فهرست :
مقدمه
فصل اول : خاکهای مبتلا به نمک
1 1 تعریف منا n

تحقیق خاکهای شور و بهسازی خاکهای شور سدیمی
تحقیق خاکهای شور و بهسازی خاکهای شور سدیمی
تحقیق خاکهای شور و بهسازی خاکهای شور سدیمی تحقیق اثرات دارویی علف چای

تحقیق اثرات دارویی علف چای

حجم فایل : 1239

صفحات فایل : 12

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

بررسی اثرات دارویی علف چای

مقدمه:
امروزه گیاهان به عنوان یکی از منابع مهم دارویی مورد توجه قرار دارند و با توجه به عوارض جانبی که مصرف داروهای سنتیتیک و شیمیایی به همراه دارد ، روند استفاده از داروهای گیاهی در بین مردم کشورها

تحقیق اثرات دارویی علف چای
تحقیق اثرات دارویی علف چای
تحقیق اثرات دارویی علف چای تحقیق انواع شکلات و فرآیند تولید آنها

تحقیق انواع شکلات و فرآیند تولید آنها

حجم فایل : 584

صفحات فایل : 67

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4500

انواع شکلات و فرآیند تولید آنها

تاریخچه شکلات
تعریف شکلات:
شکلات ساده:
شکلات تیره(تلخ):
شکلات شیری:
شکلات سفید:
مخلوط کردن مواد اولیه در خمیرگیر (mixing):
تصفیه کردن(refining)

تحقیق انواع شکلات و فرآیند تولید آنها
تحقیق انواع شکلات و فرآیند تولید آنها
تحقیق انواع شکلات و فرآیند تولید آنها تحقیق جایگزین های شکر

تحقیق جایگزین های شکر

حجم فایل : 45

صفحات فایل : 66

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

شکر و جایگزین های آن

شربت ذرت حاوی فروکتوز بالا (HFCS)
این شربت که در انگلستان ایزو فروکتوز و در کانادا گلوکز / فروکتوز نامیده می شودشامل هر گروه از شربت ه

تحقیق جایگزین های شکر
تحقیق جایگزین های شکر
تحقیق جایگزین های شکر دانلود پروژه شرکت نوش مازندران

دانلود پروژه شرکت نوش مازندران

حجم فایل : 203

صفحات فایل : 140

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 12000

پروژه شرکت نوش مازندران

فهرست

فصل اول sp تاریخچه شرکت sp sp sp
تاریخچه : sp sp sp 2
فصل دوم ارزیابی بخش های

دانلود پروژه شرکت نوش مازندران
دانلود پروژه شرکت نوش مازندران
دانلود پروژه شرکت نوش مازندران تحقیق شربت های قندی

تحقیق شربت های قندی

حجم فایل : 143

صفحات فایل : 24

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

تحقیق شربت های قندی

تعریف
شربتهای قندی بخشی از شیرین کننده های طبیعی هستند که امروزه استفاده فراوانی در تولید محصولات غذایی و حتی دارویی دارند .
شربت خرما
خرما میوه ای قدیمی است . چربی کمی دارد . بعلت مقادیر ناچ

تحقیق شربت های قندی
تحقیق شربت های قندی
تحقیق شربت های قندی تحقیق انواع شاخه گیاه سرخس

تحقیق انواع شاخه گیاه سرخس

حجم فایل : 20

صفحات فایل : 21

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

شاخه سرخس ها

یافته های فسیلی حاکی از تنوع فراوان سرخس ها در دوره کربونیفر (300 میلیون سال قبل) است.
شاخه سرخس ها دارای 20000 گونه ی زنده است که اجداد آنها در دونین می زیستند و در فروزئیک تنوع و گسترش فراوان یافتند. سرخس های ا

تحقیق انواع شاخه گیاه سرخس
تحقیق انواع شاخه گیاه سرخس
تحقیق انواع شاخه گیاه سرخس تحقیق گیاهشناسی و ترکیبات شیمیایی و خواص گیاهان

تحقیق گیاهشناسی و ترکیبات شیمیایی و خواص گیاهان

حجم فایل : 197

صفحات فایل : 27

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

تحقیق گیاه شناسی و ترکیبات شیمیایی و خواص گیاهان

تحقیق درس سیستماتیک گیاهی 1

ذرت
یونجه
جو
برنج
جودوسر (یولاف)
سیر
پیاز

تحقیق گیاهشناسی و ترکیبات شیمیایی و خواص گیاهان
تحقیق گیاهشناسی و ترکیبات شیمیایی و خواص گیاهان
تحقیق گیاهشناسی و ترکیبات شیمیایی و خواص گیاهان تحقیق سیستم بسته بندی ضد عفونی شده (آسپتیک)

تحقیق سیستم بسته بندی ضد عفونی شده (آسپتیک)

حجم فایل : 729

صفحات فایل : 12

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

سیستم بسته بندی ضد عفونی شده

کلمه آسپتیک از کلمه یونانی SEPTICOS گرفته شده که معنی آن عدم وجود آنزیم های فاسد کننده است ،به این مفهوم که ماده مورداستفاده در بسته بندی خواص مکانیکی مطلوب برای جلوگیر

تحقیق سیستم بسته بندی ضد عفونی شده (آسپتیک)
تحقیق سیستم بسته بندی ضد عفونی شده (آسپتیک)
تحقیق سیستم بسته بندی ضد عفونی شده (آسپتیک) تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن

تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن

حجم فایل : 53

صفحات فایل : 38

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن

فهرست:
سیب زمینی
طبقه بندی، مبدا و تاریخچه
وسعت و اهمیت
گیاه سیب زمینی
1 2 شاخ و برگ
2 2 ریشه
3 2 غده
2 4 نیش
نیازهای

تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن
تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن
تحقیق زراعت سیب زمینی و نگهداری آن تحقیق نکات مهم در زراعت سیب زمینی

تحقیق نکات مهم در زراعت سیب زمینی

حجم فایل : 11107

صفحات فایل : 28

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2500

نکات مهم در sp زراعت سیب زمینی

مقدمه
. سیب زمینی گیاه بومی قاره آمریکا است و بیش از 400 سال قدمت دارد ودر اواخر قرن 16 وارد اروپا شد .
. سیب زمینی نقش مهمی در برنامه غذایی مردم و صنایع تبدیلی دارد و سطح زیر کشت آن د

تحقیق نکات مهم در  زراعت سیب زمینی
تحقیق نکات مهم در  زراعت سیب زمینی
تحقیق نکات مهم در زراعت سیب زمینی تحقیق انواع سموم آفت کش ها

تحقیق انواع سموم آفت کش ها

حجم فایل : 54

صفحات فایل : 44

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تحقیق سموم آفت کش

TDE (DDD)
sp با نام تجارتی روتان یا تتراکلرواتان است.
از مهمترین آنالوگهای د.د.ت است که در گذشته برای کنترل انواع مختلفی از آفات مورد استفاده قرار گرفته است. این سم از احیاء د.د.ت بدست می اید.

تحقیق انواع سموم آفت کش ها
تحقیق انواع سموم آفت کش ها
تحقیق انواع سموم آفت کش ها تحقیق سردخانه مواد غذایی

تحقیق سردخانه مواد غذایی

حجم فایل : 21771

صفحات فایل : 71

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

تحقیق سردخانه ها

مقدمه
امروزه برای نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی و انواع میوه جات ساخت سرد خانه امری ضروری است بنابراین یکی از وظایف مهندسین تبرید ، طرح و محاسبه و انتخاب دستگاههای مورد نیاز سرد

تحقیق سردخانه مواد غذایی
تحقیق سردخانه مواد غذایی
تحقیق سردخانه مواد غذایی تحقیق آفت سن گندم

تحقیق آفت سن گندم

حجم فایل : 80861

صفحات فایل : 70

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 6000

تحقیق سن گندم

محصول حاضر دارای 3 تحقیق در خصوص سن گندم و جامع می باشد که جمعا دارای 70 صفحه می باشد.

بخشهایی از متن:

از sp راسته Hemiptera یا نیم بالان
از جنس Eurigaster
دارای دو گونه integriceps

تحقیق آفت سن گندم
تحقیق آفت سن گندم
تحقیق آفت سن گندم تحقیق کشاورزی سبزی کاری

تحقیق کشاورزی سبزی کاری

حجم فایل : 23

صفحات فایل : 33

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

سبزی کاری

فهرست:
انتخاب زمین
وسعت سبزیکاری
سالم سازی زمینهای مرطوب
تهیه آب و طریقه آبیاری مزارع
عملیات مقدماتی
شخم
عوامل حاصلخیزی زمین
انواع کود طبیعی
کرته نوبرکاری

تحقیق کشاورزی سبزی کاری
تحقیق کشاورزی سبزی کاری
تحقیق کشاورزی سبزی کاری تحقیق ژلاتین ماهی و جایگزینی آن با ژلاتین پستانداران

تحقیق ژلاتین ماهی و جایگزینی آن با ژلاتین پستانداران

حجم فایل : 34

صفحات فایل : 45

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

ژلاتین ماهی و جایگزینی آن با ژلاتین پستانداران

عنوان : ژلاتین ماهی: جنبه هایی که تحت آن می توان ژلاتین ماهی را به عنوان جایگزین برای ژلاتین sp پستانداران به شمار آورد
چکیده
غذا و صنعت داروسازی

تحقیق ژلاتین ماهی و جایگزینی آن با ژلاتین پستانداران
تحقیق ژلاتین ماهی و جایگزینی آن با ژلاتین پستانداران
تحقیق ژلاتین ماهی و جایگزینی آن با ژلاتین پستانداران تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک

تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک

حجم فایل : 1021

صفحات فایل : 17

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک

فهرست
مقدمه
زنبور تریکوگراما(Trichogramma Spp) sp sp sp
جمع آوری زنبورهای تریکوگراما از طبیعت
پرورش لاروهای جمع آوری شده کرم قوزه پنبه
جم

تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک
تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک
تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک تحقیق کشاورزی زراعت دیم

تحقیق کشاورزی زراعت دیم

حجم فایل : 263

صفحات فایل : 45

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

بررسی زراعت دیم

مقدمه :
از ابتدای تاریخ کشاورزی تا حدود سال 1950 می توان گفت تقریباً تمامی افزایش در تولید محصول ناشی از توسعه اراضی زراعی پایه بوده است . از آن زمان به بعد عملکرد در واحد سطح برای محصولات اساسی افزایش رو

تحقیق کشاورزی زراعت دیم
تحقیق کشاورزی زراعت دیم
تحقیق کشاورزی زراعت دیم پروژه روند و تکنولوژی تولید قند

پروژه روند و تکنولوژی تولید قند

حجم فایل : 120

صفحات فایل : 129

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5500

صنعت تکنولوژی تولید قند

مقدمه
صنعت قند یکی از گسترده ترین صنایع در زمینه ی تولید مواد غذایی می باشد که تقریبا اکثر دستگاههای کارخانجات مختلف صنایع غذایی در صنعت قند متمرکز شده است ،با توجه به کاهش منابع نفتی

پروژه روند و تکنولوژی تولید قند
پروژه روند و تکنولوژی تولید قند
پروژه روند و تکنولوژی تولید قند تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید

تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید

حجم فایل : 25

صفحات فایل : 23

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید

تکنولوژی پنیر کم چرب

خلاصه پنیرهای کم چرب معمولاٌ به sp خاطر sp رطوبت بالاو تئوری کم با حالت طعم و خواص عملکرد sp ضعیف مشخص می شود روش

تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید
تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید
تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)

تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)

حجم فایل : 38

صفحات فایل : 24

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)

فهرست مطالب:
تقابل سنگ و آب: sp sp sp 1
تجزیه فیزیکی و شیمیایی سطح بستر خاک و جدا شدن رسوبات: sp sp sp 1
1 2 مقدمه: sp sp sp

تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)
تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)
تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب) تحقیق علوم تغذیه

تحقیق علوم تغذیه

حجم فایل : 46

صفحات فایل : 23

گروه فایل : تغذیه

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تحقیق علوم تغذیه

هدف :
علم تغذیه مجموعه وسیعی از اطلاعات و دانش بشری است که به ارتباط بین غذا و سلامتی موجود زنده می پردازد و با عواملی مانند بیولوژی، بیوشیمی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی و بهداشت ارتباط دارد.

تحقیق علوم تغذیه
تحقیق علوم تغذیه
تحقیق علوم تغذیه تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

حجم فایل : 197

صفحات فایل : 85

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 7500

کشاورزی و امور زراعی دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

فهرست مطالب
مقدمه

جایگاه و اهمیت کشاور

تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی
تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی

تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی

حجم فایل : 6830

صفحات فایل : 21

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

تولید سورگوم دانه ای دیم و آبی

مطالب:
تولیــد ســورگـوم دانـه ای دیم و آبی
جنــوب و جنــوب غربــی تگــزاس
رشــد و تکـامــل
رشــد و نمــو گیــاهچــه یا نهــال بــذری
رشــد ســریع
تولیـــد مثـــل
کــ

تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی
تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی
تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی تحقیق ساختمان ساقه گیاهان

تحقیق ساختمان ساقه گیاهان

حجم فایل : 10497

صفحات فایل : 23

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

ساختمان ساقه گیاهان

برخی از مطالب:
تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی
ساختمان اولیه ساقه
ساختمان اولیه ساقه در گیاهان دو لپه ای
دستجات چوب و آبکش
دستجات چوب و آبکش باز
ساختمان

تحقیق ساختمان ساقه گیاهان
تحقیق ساختمان ساقه گیاهان
تحقیق ساختمان ساقه گیاهان تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز

تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز

حجم فایل : 3025

صفحات فایل : 20

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 6500

تولید آنزیمی شربت گلوکز

عناوین:
دلایل استفاده از روش های آنزیمی
آنزیم ها ومنابع آن
تولید اسیدی آنزیمی شربت گلوکز
تولید آنزیمی آنزیمی شربت گلوکز
خصوصیات رئولوژیکی

تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز
تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز
تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

حجم فایل : 1408

صفحات فایل : 24

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

مناطق کشاورزی گرمایش جهانی
رابطه ی بین کشاورزی و گرمایش جهانی
کارایی انرژی به ما مقیاس برای پتانسیل گرمایش جهانی
نتایج از 4 مورد مطالعه(ORG/COV

تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی
تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی
تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد

تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد

حجم فایل : 80

صفحات فایل : 13

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در شرایط مشهد در طول فصل رشد

رابطه بین آب، خاک، گیاه و اتمسفر را می توان به این صورت توصیف کرد که گیاه برای زنده ماندن نیاز به آب دارد و آب به صورت ذخیره در

تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد
تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد
تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم

تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم

حجم فایل : 9

صفحات فایل : 11

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم

چکیده:
به منظور تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم ، در نواحی عمده کشت این محصول در یک منطقه و در فامیل های غالب خاک ، تعداد چندین مزرعه انتخاب می شود . سعی بر این ا

تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم
تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم
تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت

تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت

حجم فایل : 12

صفحات فایل : 13

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

تعیین برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت

چکیده
ویروس کوتولگی زبر ذرت (maize rough dwarf virus Iranian isolate mrdv i) یکی از ویروس های مهم در استان فارس محسوب می شود .

تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت
تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت
تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند

مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند

حجم فایل : 31

صفحات فایل : 22

گروه فایل : دام و طیور

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

کاربرد در مقایسۀ دو مدل تأثیرات مطالعه منابع کلسیم گوسفند

چکیده
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسۀ دو مدل قسمت بندی با مطالعۀ تأثیرات مختلف منابع کلسیم بر متابولیسم a و p گوسفند بود . گوسفند نوع نر برزیلی (20) از رژیم غذایی

مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند
مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند
مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن

دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن

حجم فایل : 76

صفحات فایل : 44

گروه فایل : دام و طیور

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

پروژه تخم مرغ و فرآوری آن

مقدمه :
تخم مرغ به عنوان یک ماده غذایی سالم ومقوی ومنبع sp خوبی از پروتئین، ویتامین ها واملاح ضروری هموار مورد توجه بوده است وامروزه نیز چه به تنهایی وچه درکنار ومواد غذایی دیگر کاربرد گسترده ای د

دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن
دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن
دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۲۵
سیاوش

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی