خدایا جز تو کسی را ندارم

طبقه بندی موضوعی

تحقیق شرایط تقلید و خصوصیات مرجع تقلید

تحقیق شرایط تقلید و خصوصیات مرجع تقلید

حجم فایل : 30

صفحات فایل : 26

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

تقلید یعنی چه و فلسفه آن چیست ؟
همان طور که عقلا در اکثر مسائل روزمرّه از متخصّصان پیروى مى کنند، در مسائل دینى نیز اگر متخصّص نیستند، باید به متخصّص (مرجع تقلید) مراجعه کنند. این مراجعه را تقلید مى گویند .پس تقلید از فقها نه تنها خلاف عقل نیست ، بلکه از باب رجوع غیر متخصص به

تحقیق شرایط تقلید و خصوصیات مرجع تقلید
تحقیق شرایط تقلید و خصوصیات مرجع تقلید
تحقیق شرایط تقلید و خصوصیات مرجع تقلید تحقیق تفکر از نظر اسلام و آثار و موانع آن

تحقیق تفکر از نظر اسلام و آثار و موانع آن

حجم فایل : 71

صفحات فایل : 118

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 12000

تفکر از دیدگاه اسلام و آثار و موانع آن

تفکر از دیدگاه آیات و روایات

مقدمه
کلیات تحقیق
1. sp sp sp تبیین موضوع
2. sp sp sp پیشینه

تحقیق تفکر از نظر اسلام و آثار و موانع آن
تحقیق تفکر از نظر اسلام و آثار و موانع آن
تحقیق تفکر از نظر اسلام و آثار و موانع آن تحقیق علم اخلاق

تحقیق علم اخلاق

حجم فایل : 416

صفحات فایل : 18

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

فهرست مطالب
علم اخلاق
تعریف علم اخلاق sp sp sp 1
اخلاق و روانشناسی sp sp sp 4
اخلاق و فقه sp sp sp 6
حوضه علم و اخلاق sp sp sp 8
لزوم آموزش اخلاق sp sp sp 10
انگیزه های بی توجه به علم ا

تحقیق علم اخلاق
تحقیق علم اخلاق
تحقیق علم اخلاق تحقیق تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری اسلامی

تحقیق تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری اسلامی

حجم فایل : 31

صفحات فایل : 35

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری اسلامی

فهرست
مقدمه
پیچیدگی های علمی بساطت علمی
پیچیدگی و سخت گیری مذهبی
فرقه ای نگاه کردن
عدم تعادل
عدم درک شرایط زمانی ومکانی
اوصاف مومنین در کلام

تحقیق تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری اسلامی
تحقیق تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری اسلامی
تحقیق تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری اسلامی تحقیق تربیت کودک از نظر اسلام

تحقیق تربیت کودک از نظر اسلام

حجم فایل : 155

صفحات فایل : 59

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5500

تحقیق تربیت کودک از نظر اسلام

مفاهیم تعلیم و تربیت :
آشنایی با مفاهیم تعلیم و تربیت : هدف کلی :
اساسی ترین فعالیت انسان کدام است ؟
انسان در زندگی خود فعالیت ها

تحقیق تربیت کودک از نظر اسلام
تحقیق تربیت کودک از نظر اسلام
تحقیق تربیت کودک از نظر اسلام تحقیق برهان وجوب و امکان

تحقیق برهان وجوب و امکان

حجم فایل : 34

صفحات فایل : 22

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

برهان وجوب و امکان

فهرست:

مقدمه
برهان وجوب و امکان
بیان صدر المتألهین درباره برهان وجوب و امکان
برهان وجوب و امکان بدون استناد به محال بودن دور و تسل

تحقیق برهان وجوب و امکان
تحقیق برهان وجوب و امکان
تحقیق برهان وجوب و امکان تحقیق سیره نبوی پیامبر و حوزه فرهنگ

تحقیق سیره نبوی پیامبر و حوزه فرهنگ

حجم فایل : 26

صفحات فایل : 24

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

پیامبر اعظم (ص) و تغییر در فرهنگ جهانی

مقدمه:
پزوهش حاضر که مجموعه ای خلاصه از چند مقاله برتر در مجلات و نمایه های موجود در مجموعه کتابخانه مرگزی آستان قدس رضوی و تالار اطلاع رسانی و نمایه م

تحقیق سیره نبوی پیامبر و حوزه فرهنگ
تحقیق سیره نبوی پیامبر و حوزه فرهنگ
تحقیق سیره نبوی پیامبر و حوزه فرهنگ تحقیق نقش و جایگاه پرستاری در ساختار تمدن ها و چگونگی کار کردن آنها

تحقیق نقش و جایگاه پرستاری در ساختار تمدن ها و چگونگی کار کردن آنها

حجم فایل : 91

صفحات فایل : 96

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

بررسی نقش و جایگاه پرستاری در ساختار تمدن ها و چگونگی کار کردن آنها

در این مقاله با پرداختن به پرستاری در ایران باستان، صدر اسلام و پس از اسلام مورد توجه قرار گرفته است. همچنین پس از پرداختن به ارزش ها در پرستاری و پیامدهای این رشته

تحقیق نقش و جایگاه پرستاری در ساختار تمدن ها و چگونگی کار کردن آنها
تحقیق نقش و جایگاه پرستاری در ساختار تمدن ها و چگونگی کار کردن آنها
تحقیق نقش و جایگاه پرستاری در ساختار تمدن ها و چگونگی کار کردن آنها تحقیق ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن

تحقیق ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن

حجم فایل : 17

صفحات فایل : 16

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن

فهرست:
حقیقت برزخ
اثبات برزخ
1 در پیش بودن برزخ
2 پایان حیات دنیا
3 لذت و رنج پس از مرگ
4 گفتگوی فرشتگان با ارواح انسانها هنگام مرگ
5 وجوب شب

تحقیق ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن
تحقیق ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن
تحقیق ویژگیها و اثبات برزخ از نظر آیات قرآن تحقیق جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

تحقیق جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

حجم فایل : 61

صفحات فایل : 51

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5500

بررسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

مقدمه
قال الله تعالی:
... ولتک امه یدعون الی خیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون .
... و باید از شما مسلمانان برخی، خ

تحقیق جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام
تحقیق جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام
تحقیق جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام مقاله امامت و ضرورت وجود و زندگینامه امام جعفر صادق

مقاله امامت و ضرورت وجود و زندگینامه امام جعفر صادق

حجم فایل : 64

صفحات فایل : 27

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

امامت و ضرورت وجود و زندگینامه امام جعفر صادق

فهرست مطالب
مقدمه
بیان پیغمبر اکرم درباره ولایت
تعیین جانشین از طرف پیغمبر
تعیین امامان
سخن قرآن در مورد امامت چیست؟
مقام اماما

مقاله امامت و ضرورت وجود و زندگینامه امام جعفر صادق
مقاله امامت و ضرورت وجود و زندگینامه امام جعفر صادق
مقاله امامت و ضرورت وجود و زندگینامه امام جعفر صادق مقاله امام زمان و ادیان مختلف

مقاله امام زمان و ادیان مختلف

حجم فایل : 301

صفحات فایل : 52

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

امام زمان و ادیان مختلف

فهرست:

sp مقدمه
sp چگونگی زندگی
sp مکان زندگی
sp همسر و فرزند
sp اعتقاد به مهدویت در ادیان مختلف
sp احادیث و روایات در خصو

مقاله امام زمان و ادیان مختلف
مقاله امام زمان و ادیان مختلف
مقاله امام زمان و ادیان مختلف مقاله حضرت مهدی و انتظار فرج

مقاله حضرت مهدی و انتظار فرج

حجم فایل : 60

صفحات فایل : 56

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

حضرت مهدی و انتظار فرج

امام دوازدهم
حضرت مهدی موعود (امام زمان ـ صاحب الزمان ـ ولی عص/عج) گفته می شود فرزند امام حسین عسگری(ع) است که نام مبارکشان مطابق نام و لقب پیامبر اکرم(ص) است.
سال دویست و پنجاه و پنج یا شش

مقاله حضرت مهدی و انتظار فرج
مقاله حضرت مهدی و انتظار فرج
مقاله حضرت مهدی و انتظار فرج مقاله زندگینامه، خصوصیات و اندیشه های امام خمینی

مقاله زندگینامه، خصوصیات و اندیشه های امام خمینی

حجم فایل : 47

صفحات فایل : 49

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

زندگینامه خصوصیات و اندیشه های امام خمینی

از ولادت تا هجرت
در روز بیستم جمادی الثانی 1320 هجری قمری مطابق با 30 شهریور 1281 هجری شمسی (24 سپتامبر 1902 میلادی) در شهرستان خمین از توابع استان مرکزی ایران در خانواده ای اهل علم و

مقاله زندگینامه، خصوصیات و اندیشه های امام خمینی
مقاله زندگینامه، خصوصیات و اندیشه های امام خمینی
مقاله زندگینامه، خصوصیات و اندیشه های امام خمینی مقاله امام خمینى و الگوهاى دین شناختى در مسایل زنان

مقاله امام خمینى و الگوهاى دین شناختى در مسایل زنان

حجم فایل : 48

صفحات فایل : 49

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

امام خمینى و الگوهاى دین شناختى در مسایل زنان

حضرت امـام خمـینى پـس از معـصومان (ع) کـه بـرگزیـدگان sp خاص الهى اند نسخه اى بى مثال از شخصیتى جامع است که براى تبیین و شناخت وى باید از زوایـاى متعددى نگریست و بـه تحلیل و ارزیابى

مقاله امام خمینى و الگوهاى دین شناختى در مسایل زنان
مقاله امام خمینى و الگوهاى دین شناختى در مسایل زنان
مقاله امام خمینى و الگوهاى دین شناختى در مسایل زنان مقاله سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی

مقاله سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی

حجم فایل : 89

صفحات فایل : 64

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی

امام خمینى سیاستمدارى بزرگ و بزرگ سیاستمدار

از بعد سیاسى امام خمینى یک شخصیت بى نظیرى بود که دوست و دشمن بر آن اذعان داشتند. عن

مقاله سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی
مقاله سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی
مقاله سیاستمداری و دیدگاههای سیاسی امام خمینی تحقیق جایگاه عبادت و نقش آن در اماکن متبرکه گرگان

تحقیق جایگاه عبادت و نقش آن در اماکن متبرکه گرگان

حجم فایل : 886

صفحات فایل : 20

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

جایگاه عبادت و نقش آن در اماکن متبرکه استان گلستان (گرگان)

فهرست:
مقدمه
چکیده
مکان های متبرکه در استان گلستان (گرگان)
امامزاده اسحاق ـ نور (گرگان)
خط کوفی
امامزاده روشن آباد

تحقیق جایگاه عبادت و نقش آن در اماکن متبرکه گرگان
تحقیق جایگاه عبادت و نقش آن در اماکن متبرکه گرگان
تحقیق جایگاه عبادت و نقش آن در اماکن متبرکه گرگان تحقیق اعداد مقدس قرآنی

تحقیق اعداد مقدس قرآنی

حجم فایل : 270

صفحات فایل : 170

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5500

تحقیق اعداد مقدس قرآنی

مقدمه
قرآن در آیات زیادى به حرکت زمین و خورشید و زوجیت گیاهان و... اشاره دارد. به طورى که انسان را در مقابل عظمت علمى خود خاضع مى کند. ولى آنچه مهم است این است که روشن شود هدف قرآن از ذکر مثالهاى عل

تحقیق اعداد مقدس قرآنی
تحقیق اعداد مقدس قرآنی
تحقیق اعداد مقدس قرآنی مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خمینی

مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خمینی

حجم فایل : 33

صفحات فایل : 32

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خمینی

در کشور ما، هرچند در نزد روشن فکرها و عالمان آگاه و دل سوز، در رابطه با سرنوشت ایران و اسلام، از آزادى سخن مى رفت، اما کشانیده شدن این مقوله پرسش انگیز به میان جامعه و مردم کوچه و بازار، از دورا

مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خمینی
مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خمینی
مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خمینی مقاله حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی

مقاله حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی

حجم فایل : 46

صفحات فایل : 44

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5500

مقاله حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی

فهرست:
حکم تکلیفی:
حکم وضعی:
حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)
طرح بحث
1.تعریف حکم شرعی
جمع بندی و بررسی
2.تضاد میان احکام
جم

مقاله حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی
مقاله حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی
مقاله حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی مقاله اسلام و مقتضیات زمان

مقاله اسلام و مقتضیات زمان

حجم فایل : 47

صفحات فایل : 87

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

sp

اسلام و مقتضیات زمان

علت تغییر مقتضیات زمانها

انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوماً جهولاً.
این آیه شریفه ق

مقاله اسلام و مقتضیات زمان
مقاله اسلام و مقتضیات زمان
مقاله اسلام و مقتضیات زمان مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

حجم فایل : 42

صفحات فایل : 19

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

مقـــدمه
مهم ترین آرمان یک انسان حقیقت جو سعادت و رستگاری حقیقی و زندگی جاودانی است که جز در پرتو دین و دین داری حاصل نمی شود. دین ماندگارترین و معتبرترین میراث فرهنگی ما است که از سوی پیامبرا

مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام
مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام
مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام اسراف و تبذیر در قرآن و سنت

اسراف و تبذیر در قرآن و سنت

حجم فایل : 26

صفحات فایل : 37

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

اسراف و تبذیر در قرآن و سنت

مقدمه
دین مقدس اسلام بهره بردارى مشروع از نعمتهاى الهى و زیباییهاى زندگى را مباح و روا و اسراف و زیاده روى را حرام و ناروا مى داند و این بدان جهت است که مسلمان به تناسب امکانات و توانای

اسراف و تبذیر در قرآن و سنت
اسراف و تبذیر در قرآن و سنت
اسراف و تبذیر در قرآن و سنت مقاله انواع و ویژگی های عبادت

مقاله انواع و ویژگی های عبادت

حجم فایل : 70

صفحات فایل : 51

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

انواع و ویژگی های عبادت

آنچه انسان را به پرستش و بندگی خدا وادار می کند (یا باید وادار کند) اموری است ، از جمله :
1. sp sp sp عظمت خدا
انسان وقتی خود را در برابر عظمت و جلال خدایی می بیند ، ناخودآگاه در برابر

مقاله انواع و ویژگی های عبادت
مقاله انواع و ویژگی های عبادت
مقاله انواع و ویژگی های عبادت مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقی در سایه اسلام

مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقی در سایه اسلام

حجم فایل : 37

صفحات فایل : 74

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 7500

مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقی در سایه اسلام

فصل اول
موضوع علم و ارزشهای اخلاقی
تعریف اخلاق
اخلاق
موضوع علم اخلاق
هدف و غایت علم اخلاق
برداشت نادرست از علم اخلاق
ضرورت ارزشهای اخلاقی

مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقی در سایه اسلام
مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقی در سایه اسلام
مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقی در سایه اسلام مقاله اخلاق معاشرت در اخلاق ادیان جهانی

مقاله اخلاق معاشرت در اخلاق ادیان جهانی

حجم فایل : 49

صفحات فایل : 47

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

اخلاق معاشرت و اخلاق ادیان جهانی

فهرست مطالب
مقدمه
آیین دوستی
ابراز دوستی
سلام و مصافحه
ادب
اخلاق در ادیان دینی
فهرست منابع و مواخذ

را

مقاله اخلاق معاشرت در اخلاق ادیان جهانی
مقاله اخلاق معاشرت در اخلاق ادیان جهانی
مقاله اخلاق معاشرت در اخلاق ادیان جهانی مقاله اخلاق در قرآن

مقاله اخلاق در قرآن

حجم فایل : 453

صفحات فایل : 58

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3400

مقاله اخلاق در قرآن

مقدمه
اهمیت بحثهاى اخلاقى
اشاره
ترجمه:
نتیجه
1 ـ تعریف علم اخلاق
اصول مسائل اخلاقى در قرآن
نقد و بررسى
بازگشت به اصول اخلاقى در قرآن
اخلاص
جُب

مقاله اخلاق در قرآن
مقاله اخلاق در قرآن
مقاله اخلاق در قرآن مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی

مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی

حجم فایل : 35

صفحات فایل : 26

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

آداب معاشرت در اخلاق دینی

مقدمه
تعریف اخلاق
حقوق مسلمانى
مفهوم سلام
ادب و آداب سلام
دست دادن
شیوه مصافحه
دست دادن با زنان
خوشرویى
خوشگویى
خوشخویى
منابع

مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی
مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی
مقاله آداب معاشرت در اخلاق دینی مقاله آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران

مقاله آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران

حجم فایل : 47

صفحات فایل : 32

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

فهرست مطالب
آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران
طرح موضوع و مسأله
اهمیت و ضرورت موضوع
ملاک اقتصادى
حساس ترین مسأله در شناخت انقلاب اسلامى
اهمیت ملاکها در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى
مهم ترین ملاکها در ارزیابى انقلاب اسلامى

مقاله آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران
مقاله آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران
مقاله آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران مقاله ولایت فقیه ، حکومت و جامعه ولایی

مقاله ولایت فقیه ، حکومت و جامعه ولایی

حجم فایل : 37

صفحات فایل : 21

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

ولایت فقیه ، حکومت و جامعه ولایی

ولایت چیست؟
سؤال از چیستىِ هر شىء، در واقع، پرسش از تعریف کامل، جامع و مانع از ماهیّت و کُنهِ حقیقى آن شىء است. هرگاه از چیستى و ماهیّتِ پدیده اى تکوینى پرسش به میان آید، مثلا پرسیده شود &laqu

مقاله ولایت فقیه ، حکومت و جامعه ولایی
مقاله ولایت فقیه ، حکومت و جامعه ولایی
مقاله ولایت فقیه ، حکومت و جامعه ولایی مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی

مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی

حجم فایل : 31

صفحات فایل : 26

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی

فهرست :
مقدمه
وحدت حوزه و دانشگاه در نظرگاه حضرت امام خمینی(ره)
صاحبان اندیشه و چالشهای فکری در ارتباط با وحدت حوزه و دانشگاه
وحدت حوزه و دانشگاه،

مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی
مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی
مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی تحقیق اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏

تحقیق اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏

حجم فایل : 31

صفحات فایل : 10

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 1500

نگاهی به اهداف و آثار ازدواج در قرآن

اهداف و آثار ازدواج
حکمت ها و آثار مهمی بر ازدواج ترتب دارد، و قرآن در آیاتی به آنها پرداخته است. در برخی موارد، هر چند زن و مرد با یکدیگر زندگی می

تحقیق اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏
تحقیق اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏
تحقیق اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏ مقاله نظام خانوادگی در اسلام

مقاله نظام خانوادگی در اسلام

حجم فایل : 46

صفحات فایل : 58

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 6000

نظام خانوادگی در اسلام

فهرست
بخش اول
مقدمه
تاریخچه نظام خانوادگی
راه کارهای تقویت نظام خانوادگی
درک درست و عملی از نیازهای فرزندان
تلاش برای کاهش جمعیت خانواده و فاصله سنی پدر و مادر با فرزن

مقاله نظام خانوادگی در اسلام
مقاله نظام خانوادگی در اسلام
مقاله نظام خانوادگی در اسلام مقاله حقوق زنان از دیدگاه سیاست دینی قرآنی

مقاله حقوق زنان از دیدگاه سیاست دینی قرآنی

حجم فایل : 85

صفحات فایل : 34

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

مقاله حقوق زنان از دیدگاه سیاست دینی قرآنی

فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
سیاست چیست؟
حقوق زنان در اسلام
سیاست، قرآن و زن
الف ملکه سبا در قرآن
ب) بیعت زنان با رسول اکرم صلى الله عل

مقاله حقوق زنان از دیدگاه سیاست دینی قرآنی
مقاله حقوق زنان از دیدگاه سیاست دینی قرآنی
مقاله حقوق زنان از دیدگاه سیاست دینی قرآنی مقاله صفات پسندیده قرآنی

مقاله صفات پسندیده قرآنی

حجم فایل : 234

صفحات فایل : 154

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

صفتهای پسندیده و sp توصیفهای قرآنی

فهرست مطالب
توصیف بنده
توصیف رستگاران و نیکوکاران
توصیف ابرار (نیکوکاران)
توصیف صادقین
توصیف عاقلان
توصیف متقین
توصیف متواضعان و

مقاله صفات پسندیده قرآنی
مقاله صفات پسندیده قرآنی
مقاله صفات پسندیده قرآنی مقاله سیره ائمه معصومین و پیامبر اکرم (ص)

مقاله سیره ائمه معصومین و پیامبر اکرم (ص)

حجم فایل : 78

صفحات فایل : 44

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

سیره ائمه معصومین و پیامبر اکرم(ص)

فهرست مندرجات
مقدمه
عمق رفتار پیامبر
منطق عملی sp ثابت
سیره sp و نسبیت sp اخلاق sp sp
وفات sp فرزند پیغمر و گرفتن خورشید
تبشیرو انذار

مقاله سیره ائمه معصومین و پیامبر اکرم (ص)
مقاله سیره ائمه معصومین و پیامبر اکرم (ص)
مقاله سیره ائمه معصومین و پیامبر اکرم (ص) مقاله سیری در قیامت

مقاله سیری در قیامت

حجم فایل : 65

صفحات فایل : 47

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

سیاحت در قیامت

مقدمه

عالم برزخ در چند قدمی
یکی از خصوصیات آدمی، میل به جاودانه ماندن و خلود است و از آن جا که خداوند عزوجل حکیم و مهربان است به این نیاز انسان هما

مقاله سیری در قیامت
مقاله سیری در قیامت
مقاله سیری در قیامت مقاله مصونیت و محدودیت حجاب

مقاله مصونیت و محدودیت حجاب

حجم فایل : 19

صفحات فایل : 19

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

حجاب مصونیت است نه محدودیت

مقدمه :
حجاب در لغت به معنای : حایل شدن j ، پوشاندن ، مانع شدن است الحجاب مفرد کلمه حجب به معنای : پرده ، پوشش ، لباس ، پارچه وهر چیزی که چیز دیگر را بپوشاند یا هر مانع وحایل وفاصله میان دو یا چن

مقاله مصونیت و محدودیت حجاب
مقاله مصونیت و محدودیت حجاب
مقاله مصونیت و محدودیت حجاب تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

حجم فایل : 9

صفحات فایل : 10

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

با توجه به مبانى انسان شناختى اسلامى از قبیل فطرت الهى، مى توان اهداف تعلیم وتربیت را به سه طبقه ی هدف غایى و نهایى، اهداف متوسط یا زمینه ساز و اهداف جزئى و رفتارى تقسیم کرد.(1)
البته وجود

تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
تحقیق اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام مقاله رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

مقاله رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

حجم فایل : 23

صفحات فایل : 34

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

فهرست
پیشگفتار
چکیده
فصل اول
کلیات
طرح مساله (بیان مسئله و تعریف آن)
اهداف تحقیق
1 sp sp sp اهمیت تحقیق
2 sp sp sp فرضیه

مقاله رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران
مقاله رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران
مقاله رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران مقاله زندگی و اندیشه دینی سیاسی امام خمینی

مقاله زندگی و اندیشه دینی سیاسی امام خمینی

حجم فایل : 70

صفحات فایل : 58

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

فهرست مطالب
مقدمه
زندگی و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
1 زندگی امام خمینی
2 اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
تحلیلی بر رفتار سیاسی امام پیش از آ غاز نهضت
مفهوم آزادی
آزادی از کلام امام خمینی(ره)
دیدگاه امام خمینی در مورد آزادی

مقاله زندگی و اندیشه دینی سیاسی امام خمینی
مقاله زندگی و اندیشه دینی سیاسی امام خمینی
مقاله زندگی و اندیشه دینی سیاسی امام خمینی تحقیق آفرینش کائنات و زمین در قرآن (اعجازهای قرآنی)

تحقیق آفرینش کائنات و زمین در قرآن (اعجازهای قرآنی)

حجم فایل : 46

صفحات فایل : 56

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

آفرینش کائنات و زمین در قرآن (اعجازهای قرآنی)

عناوین اصلی:
مقدمه
1 اعجاز قرآن در کیهان شناسی
2 خورشید
3 ماه
4 زمین
5 اعجاز قرآن در علم تغذیه
6 اعجاز قرآن در دانش ریاضیات
فهرست

تحقیق آفرینش کائنات و زمین در قرآن (اعجازهای قرآنی)
تحقیق آفرینش کائنات و زمین در قرآن (اعجازهای قرآنی)
تحقیق آفرینش کائنات و زمین در قرآن (اعجازهای قرآنی) تحقیق تئوری و نظریات آغاز آفرینش

تحقیق تئوری و نظریات آغاز آفرینش

حجم فایل : 23

صفحات فایل : 22

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

تئوری و نظریات آغاز آفرینش

فهرست مطالب:
مقدمه
نظریه ى جهان نوسان کننده
تئورى جهان یکنواخت
چند سؤال
توضیح اشکال اول
هندسه ى جهان
هندسه هذلولوى نا اقلیدسى

تحقیق تئوری و نظریات آغاز آفرینش
تحقیق تئوری و نظریات آغاز آفرینش
تحقیق تئوری و نظریات آغاز آفرینش مقاله آغاز آفرینش از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

مقاله آغاز آفرینش از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

حجم فایل : 24

صفحات فایل : 18

گروه فایل : معارف اسلامی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

آغاز آفرینش از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

در بخش پیشین مقاله روشن شد که نظریه ى انفجار بزرگ با اشکالات متعدد روبه رواست و تا کنون هیچ یک از اشکال ها پاسخ قطعى نیافته اند.
اما آن چه از سخن

مقاله آغاز آفرینش از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
مقاله آغاز آفرینش از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
مقاله آغاز آفرینش از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه مقاله دیدگاهها و نظریات انقلاب با بررسی و مقایسه انقلاب اسلامی با غربی

مقاله دیدگاهها و نظریات انقلاب با بررسی و مقایسه انقلاب اسلامی با غربی

حجم فایل : 36

صفحات فایل : 29

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

دیدگاهها و نظریات انقلاب با بررسی و مقایسه انقلاب اسلامی با غربی

فهرست مطالب:
انــقلاب پدیده اى غربى یا جهانى؟
پیش درآمد؛
مفهوم انقلاب
نگاه سیاسى به انقلاب
نگاه اجتماعى به انقلاب<

مقاله دیدگاهها و نظریات انقلاب با بررسی و مقایسه انقلاب اسلامی با غربی
مقاله دیدگاهها و نظریات انقلاب با بررسی و مقایسه انقلاب اسلامی با غربی
مقاله دیدگاهها و نظریات انقلاب با بررسی و مقایسه انقلاب اسلامی با غربی مقاله حقوق زنان از نظر فقهی و حقوقی و اجتماعی

مقاله حقوق زنان از نظر فقهی و حقوقی و اجتماعی

حجم فایل : 50

صفحات فایل : 65

گروه فایل : حقوق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 8000

حقوق زنان از نظر فقهی و حقوقی و اجتماعی

در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوق

مقاله حقوق زنان از نظر فقهی و حقوقی و اجتماعی
مقاله حقوق زنان از نظر فقهی و حقوقی و اجتماعی
مقاله حقوق زنان از نظر فقهی و حقوقی و اجتماعی تحقیق توانبخشی معلولین

تحقیق توانبخشی معلولین

حجم فایل : 12

صفحات فایل : 24

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

سابقه و تاریخچه توانبخشی
از آنجائی که معلولیت از نظر تاریخی سابقه ای به قدمت تاریخ بشری دارد ، قدر مسلم توانبخشی معلولین علی الخصوص در جنبه های اجتماعی و حمایتی با آن، هم سابقه بوده است . البته در سوابق تاریخی مواردی از برخوردهای منفی در تمدن ها و

تحقیق توانبخشی معلولین
تحقیق توانبخشی معلولین
تحقیق توانبخشی معلولین مقاله مشاوره شغلی در بازار کار

مقاله مشاوره شغلی در بازار کار

حجم فایل : 16

صفحات فایل : 27

گروه فایل : پژوهش ها

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

پیشگفتار :
عصر حاضر ، عصر اطلاعات نامگذاری شده است و این اطلاعات نیز همچون عوامل نیروی انسانی ، مواد اولیه ، انرژی sp و ماشین آلات به عنوان یکی از عوامل تولید مطرح می گردد. اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک ، برنامه ریزان را در بررسی گزینه ها را انتخاب گزینه های برتر یاری و مساعدت می ن

مقاله مشاوره شغلی در بازار کار
مقاله مشاوره شغلی در بازار کار
مقاله مشاوره شغلی در بازار کار تحقیق مشارکت و شورا

تحقیق مشارکت و شورا

حجم فایل : 23

صفحات فایل : 16

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

شورا نمادی از مشارکت

فهرست:

مقدمه : در باب مشارکت
تعریف های مشارکت
مشارکت در تبیین تازه
فواید مشارکت کارکنان
مشارکت در تمثیل و مثل
مشارکت عملی
پیشنهاد بزرگ از مردا

تحقیق مشارکت و شورا
تحقیق مشارکت و شورا
تحقیق مشارکت و شورا تحقیق مددکاری اجتماعی و تاریخچه آن

تحقیق مددکاری اجتماعی و تاریخچه آن

حجم فایل : 90

صفحات فایل : 42

گروه فایل : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

عناوین
تعریف مددکاری اجتماعی
مددکاری داوطلبانه
مددکاری سازمان یافته
تاریخ مددکاری در دنیا
مددکاری و خدمات اجتماعی در ایران
ایران قبل از اسلام
مددکاری در اسلام
مددکاری ایران بعد از اسلام
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

تحقیق مددکاری اجتماعی و تاریخچه آن
تحقیق مددکاری اجتماعی و تاریخچه آن
تحقیق مددکاری اجتماعی و تاریخچه آن مقاله جاودانگی انسان از نظر فیلسوفان

مقاله جاودانگی انسان از نظر فیلسوفان

حجم فایل : 17

صفحات فایل : 22

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

جاودانگی انسان از نظر فیلسوفان

جاودانگی از نظر کانت

جاودانگی نفس از اموری است که عقل نظری از استدلال بر آن عاجز است و این عقل عملی ا

مقاله جاودانگی انسان از نظر فیلسوفان
مقاله جاودانگی انسان از نظر فیلسوفان
مقاله جاودانگی انسان از نظر فیلسوفان مقاله مفاهیم تعریف، قوانین و عوامل موثر یادگیری

مقاله مفاهیم تعریف، قوانین و عوامل موثر یادگیری

حجم فایل : 1030

صفحات فایل : 34

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

مفاهیم تعریف، قوانین و عوامل موثر یادگیری

مقدمه
مفهوم فرآیند
مفهوم تغییر
مفهوم نسبتاً پایدار
مفهوم رفتار بالقوه
مفهوم تجربه
تفاوت یادگیری و عملکرد
قوانین یادگیری
عوامل موثر در

مقاله مفاهیم تعریف، قوانین و عوامل موثر یادگیری
مقاله مفاهیم تعریف، قوانین و عوامل موثر یادگیری
مقاله مفاهیم تعریف، قوانین و عوامل موثر یادگیری مقاله یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقاله یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

حجم فایل : 25

صفحات فایل : 42

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 6500

یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

فهرست:
چکیده
مفاهیم کلیدی
مقدمه
بیان مسئله :
نقش معلمان در ICT
غنی سازی یادگیری
نقش ICT
آموزش برای فردا
برگه ی مرور

مقاله یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله یادگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقاله تاثیر موسیقی در ورزش

مقاله تاثیر موسیقی در ورزش

حجم فایل : 18

صفحات فایل : 24

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تاثیر موسیقی در ورزش

ورزش در هزاره جدید sp
ورزش در هزاره جدید فراتر از امری تشریفاتی و یا نوعی سرگرمی است، شرکت در ورزش یک امر انسانی است و برای تمامی انسانها در هر سنی جهت رسیدن به زندگی سالم کاملاً ضروری و لازم است. ورز

مقاله تاثیر موسیقی در ورزش
مقاله تاثیر موسیقی در ورزش
مقاله تاثیر موسیقی در ورزش تحقیق وسواس فکری و عملی

تحقیق وسواس فکری و عملی

حجم فایل : 20

صفحات فایل : 30

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

تحقیق وسواس فکری و عملی

فهرست مطالب
1 معرفی وسواس های فکری عملی
2 چه چیزهایی وسواس های فکری با ابعاد بالینی را از افکار تکراری بی ضرر متمایز می کند ؟
3 وسواس های فکری و

تحقیق وسواس فکری و عملی
تحقیق وسواس فکری و عملی
تحقیق وسواس فکری و عملی مقاله اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل

مقاله اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل

حجم فایل : 27

صفحات فایل : 52

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 7800

اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل

اهم مطالب:

مقدمه
بخش اول:
رسانه های خبری و خبرهای رسانه ای
بخش دوم:
طرح مسئله

مقاله اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل
مقاله اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل
مقاله اخبار رسانه ای و سلطه ارتباطی در رسانه های خبری بین الملل تحقیق هوش،تعریفهای مختلف و بهره هوشی

تحقیق هوش،تعریفهای مختلف و بهره هوشی

حجم فایل : 33

صفحات فایل : 13

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

هوش،تعریفهای مختلف و بهره هوشی

بهترین sp تعریف sp تحلیلی هوش را وکسلر بیان کرده است
هوش عبارتست از تفکر عاقلانه،عمل منطقی و رفتارموثر در محیط
تعاریف کاربردی هوش اشعار دارد که هوش پدیده ای است که از طریق sp آزم

تحقیق هوش،تعریفهای مختلف و بهره هوشی
تحقیق هوش،تعریفهای مختلف و بهره هوشی
تحقیق هوش،تعریفهای مختلف و بهره هوشی دانلود پاورپوینت هوش و تعریفهای مختلف و بهره هوشی

دانلود پاورپوینت هوش و تعریفهای مختلف و بهره هوشی

حجم فایل : 426

صفحات فایل : 22

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

هوش و تعریفهای مختلف و بهره هوشی

هوش یکی از جذابترین و جالب sp توجه ترین فراینده های روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود .
واژه هوش sp کیفیت پدیده ا

دانلود پاورپوینت هوش و تعریفهای مختلف و بهره هوشی
دانلود پاورپوینت هوش و تعریفهای مختلف و بهره هوشی
دانلود پاورپوینت هوش و تعریفهای مختلف و بهره هوشی تحقیق مقایسه EQ یا هوش هیجانی دانشجویان

تحقیق مقایسه EQ یا هوش هیجانی دانشجویان

حجم فایل : 95

صفحات فایل : 150

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 12000

بررسی EQ یا هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی

با نمودارها و جداول مربوطه و منابع درون متنی و پایانی ...

منابع و در پژوهش حاضر می خواهیم بدانیم ، EQ یا هوش هیجانی در بین

تحقیق مقایسه  EQ یا هوش هیجانی دانشجویان
تحقیق مقایسه  EQ یا هوش هیجانی دانشجویان
تحقیق مقایسه EQ یا هوش هیجانی دانشجویان تحقیق هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه

تحقیق هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه

حجم فایل : 25

صفحات فایل : 18

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه

نظریه ی هوش چندگانه:
گاردنر در جریان دست یابی به نظریه هوش چندگانه، با وسواس علمی فراوان کوشیده است تا با ارجاع نظریه خود به منابع و شواهد گوناگون، نظریه را از گزند آسیب های روش شناختی مصون ب

تحقیق هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه
تحقیق هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه
تحقیق هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه پاورپوینت هوش چندگانه و پرورش آنها

پاورپوینت هوش چندگانه و پرورش آنها

حجم فایل : 743

صفحات فایل : 35

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

هوش چند گانه

گاردنر هوش را " ظرفیتی برای حل مسائل یا تطبیق ساخته ها متناسب با مجموعه فرهنگی " می داند
نظریه هوش چندگانه جدید sp ترین استدلال را برای مواجهه یکسان با بچه sp ها از نظر توانایی یادگیری به دست می sp

پاورپوینت هوش چندگانه و پرورش آنها
پاورپوینت هوش چندگانه و پرورش آنها
پاورپوینت هوش چندگانه و پرورش آنها مقاله همه گیرشناسی، سبب شناسی و مداخلات پیشگیرانه در اختلالات روانی

مقاله همه گیرشناسی، سبب شناسی و مداخلات پیشگیرانه در اختلالات روانی

حجم فایل : 38

صفحات فایل : 26

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 8000

همه گیرشناسی، سبب شناسی و مداخلات پیشگیرانه در اختلالات روانی

چکیده
مقدمه
ایجاد محیطی سالم و حمایت گر
ایجاد حس تعلق و وابستگی گروهی
بالا بردن قدرت درک و تشخیص
تشویق به تصمیم گیری
ت

مقاله همه گیرشناسی، سبب شناسی و مداخلات پیشگیرانه در اختلالات روانی
مقاله همه گیرشناسی، سبب شناسی و مداخلات پیشگیرانه در اختلالات روانی
مقاله همه گیرشناسی، سبب شناسی و مداخلات پیشگیرانه در اختلالات روانی مقاله اثرات پیوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدین و نوجوانان

مقاله اثرات پیوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدین و نوجوانان

حجم فایل : 63

صفحات فایل : 50

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 8000

اثرات پیوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدین و نوجوانان

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه مختصر از مطالعات مربوط به نوجوانی
نوجوانی
تغییر اجتماع

مقاله اثرات پیوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدین و نوجوانان
مقاله اثرات پیوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدین و نوجوانان
مقاله اثرات پیوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدین و نوجوانان تحقیق نهضت روابط انسانی

تحقیق نهضت روابط انسانی

حجم فایل : 2981

صفحات فایل : 16

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

دانلود پاورپوینت نهضت روابط انسانی

فهرست مطالب:

مقدمه
تاریخچه
دلایل پیدایش
مطالعات هاثورن
فواید وکاربرد
مشکلات وکاستی ها
نتیجه گیری
منابع

تحقیق نهضت روابط انسانی
تحقیق نهضت روابط انسانی
تحقیق نهضت روابط انسانی تحقیق علل و پیامدهای فرار دختران از خانه

تحقیق علل و پیامدهای فرار دختران از خانه

حجم فایل : 106

صفحات فایل : 67

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 6000

نگاهی به علل و پیامدهای فرار دختران از خانه

فهرست مطالب

نگاهی به علل و پیامدهای فرار دختران از خانه sp sp sp 1
نیلوفرانی که در مرداب می بالند! sp sp sp 1
60 درصد دختران فرار

تحقیق علل و پیامدهای فرار دختران از خانه
تحقیق علل و پیامدهای فرار دختران از خانه
تحقیق علل و پیامدهای فرار دختران از خانه پیشینه نظری اتحاد عاقل‌ و معقول‌

پیشینه نظری اتحاد عاقل‌ و معقول‌

حجم فایل : 22

صفحات فایل : 28

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 8000

چکیده
مقدمه
sp 1ـ مراد از اتحاد در اتحاد عاقل و معقول
sp 1ـ1ـ اتحاد عرض با جوهر
sp 2ـ1ـ اتحاد صورت با ماده
sp 3ـ1ـ اتحاد چند ماده در سایه صورت واحد
sp 4

پیشینه نظری اتحاد عاقل‌ و معقول‌
پیشینه نظری اتحاد عاقل‌ و معقول‌
پیشینه نظری اتحاد عاقل‌ و معقول‌ تحقیق پارامترهای بیرونی در انگیزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محیط آموزشی)

تحقیق پارامترهای بیرونی در انگیزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محیط آموزشی)

حجم فایل : 31

صفحات فایل : 70

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 8500

بررسی پارامترهای بیرونی در انگیزه دانش آموزان

(معلم، گروه همسالان، خانواده و محیط آموزشی)

بیان مسئله
آیا تا کنون از خود سئوال کرده اید که چرا بعض

تحقیق پارامترهای بیرونی در انگیزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محیط آموزشی)
تحقیق پارامترهای بیرونی در انگیزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محیط آموزشی)
تحقیق پارامترهای بیرونی در انگیزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محیط آموزشی) مقاله یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی

مقاله یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی

حجم فایل : 27

صفحات فایل : 33

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی

فهرست مطالب:
مقدمه
یادگیری الکترونیکی:
ویژگی های یادگیری الکترونیکی:
مزایا و محدودیتهای یادگیری الکترونیکی
مقایسه یادگیری الکترونیکی با آموزش سنت

مقاله یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی
مقاله یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی
مقاله یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران

تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران

حجم فایل : 55

صفحات فایل : 49

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

بنگ به عنوان یک ماده درمانی در ایرانی قبل از اسلام وجود داشته ولی هیچ سند و مدرکی نشان دهد افیون در آن روزها شناسایی شده وایرانیان به منظور تخدیر و حتی درمان آن را مورد استفاده قرار داده اند وجود ندارند sp در شعر و نثر پارسی از قرن چهارم هجری به بعد واژه افیون تریاک را مشاهده می کنیم .

تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران
تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران
تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران مقاله علل فردی خانوادگی و آموزشی افت تحصیلی دانش آموزان

مقاله علل فردی خانوادگی و آموزشی افت تحصیلی دانش آموزان

حجم فایل : 26

صفحات فایل : 31

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

علل فردی خانوادگی و آموزشی افت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه:

sp یکی از واقعیتهای موجود مساله اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان است و خانواده نیز به عنوان مهمترین نهاد ا

مقاله علل فردی خانوادگی و آموزشی افت تحصیلی دانش آموزان
مقاله علل فردی خانوادگی و آموزشی افت تحصیلی دانش آموزان
مقاله علل فردی خانوادگی و آموزشی افت تحصیلی دانش آموزان دانلود مقاله یادگیری مبتنی بر مغز

دانلود مقاله یادگیری مبتنی بر مغز

حجم فایل : 15

صفحات فایل : 27

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

یادگیری مبتنی بر مغز

اشاره: علوم بنیادی اعصاب (عصب شناسی و رفتارشناسی مغز و سلسله اعصاب)، از جمله دانش های پیچیده ای است که به تدریج و آرام آرام وارد عرصه های زندگی می شود. امروزه کاربردهای عصب شناسی در علوم تربیتی و آموزش و پ

دانلود مقاله یادگیری مبتنی بر مغز
دانلود مقاله یادگیری مبتنی بر مغز
دانلود مقاله یادگیری مبتنی بر مغز مقاله واقعیت درمانی

مقاله واقعیت درمانی

حجم فایل : 17

صفحات فایل : 30

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

واقعیت درمانی

تعریف نظریه
واقعیت درمانی مجموعه ای از اصول نظری و عملی است که در دهه 1950 میلادی توسط روانپزشکی به نام ویلیام کلاسر مطرح شد و در سال 1965 میلادی مبانی آن در کتاب واقعیت درمانی به طور منظم

مقاله واقعیت درمانی
مقاله واقعیت درمانی
مقاله واقعیت درمانی مقاله نقش ورزش در سلامت روانی

مقاله نقش ورزش در سلامت روانی

حجم فایل : 13

صفحات فایل : 17

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

نقش ورزش در سلامت روانی

فهرست مطالب
مقدمه
ارزشهای روانی اجتماعی ورزش
اضطراب تا چه اندازه عمومیت دارد
اضطراب چگونه درمان می شود
ورزش چگونه با اضطراب می جنگد
چه ورزش

مقاله نقش ورزش در سلامت روانی
مقاله نقش ورزش در سلامت روانی
مقاله نقش ورزش در سلامت روانی مقاله نقش و جایگاه مدرسه در موفقیت دانش آموزان

مقاله نقش و جایگاه مدرسه در موفقیت دانش آموزان

حجم فایل : 10

صفحات فایل : 14

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

نقش و جایگاه مدرسه در موفقیت دانش آموزان

نقش و جایگاه مدرسه به عنوان مهمترین شاخص جهت آموزش و پرورش و موفقیتدانش آموزان انکارناپذیر و حیاتی است.
اما نمی توان جایگاه والدین و ضرورت مشارکت آنها در آموزش و پرورش و موفق

مقاله نقش و جایگاه مدرسه در موفقیت دانش آموزان
مقاله نقش و جایگاه مدرسه در موفقیت دانش آموزان
مقاله نقش و جایگاه مدرسه در موفقیت دانش آموزان مقاله نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

مقاله نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

حجم فایل : 9

صفحات فایل : 15

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

آفات زندگی زناشویی وعلل وعوامل اختلافات خانواده واهمیت نظام خانواده وجایگاه ویژه ای که اسلام برای آن قایل است وتلاش وکوششی که این مکتب الهی برای تقویت وتحکیم هر چه

مقاله نقش همسران در تحکیم نظام خانواده
مقاله نقش همسران در تحکیم نظام خانواده
مقاله نقش همسران در تحکیم نظام خانواده تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری)

تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری)

حجم فایل : 64

صفحات فایل : 84

گروه فایل : جامعه شناسی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 10000

بررسی مسائل اجتماعی سالمندان

بررسی جامعه شناسی پیری و سالمندی دیدگاهها و نظریات

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف
نیازهای سالمندان:

تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری)
تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری)
تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری) تحقیق مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

تحقیق مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

حجم فایل : 54

صفحات فایل : 24

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
نظریه های یادگیری
فصل دوم
الگوهای یادگیری
فصل سوم
ارتباط و اثر آن در فرایند تدریس
فصل چها

تحقیق مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس
تحقیق مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس
تحقیق مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس تحقیق مهارت های مقابله با اضطراب

تحقیق مهارت های مقابله با اضطراب

حجم فایل : 25

صفحات فایل : 23

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

مهارتهای رویارویی با اضطراب

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مهارت های رویارویی با اضطراب
تعریف اضطراب
پذیرفتن اضطراب به عنوان بخشی از زندگی
ا

تحقیق مهارت های مقابله با اضطراب
تحقیق مهارت های مقابله با اضطراب
تحقیق مهارت های مقابله با اضطراب مقاله انواع و مهارتهای مقابله ای

مقاله انواع و مهارتهای مقابله ای

حجم فایل : 15

صفحات فایل : 19

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2800

مهارت های مقابله ای

چکیده
در این مقاله مهارتهای مقابله ای به عنوان یک از مؤلفه های اساسی بهداشت روانی مورد بررسی قرار میگیرد. مقابله تعریف شده و تدابیر و منابع مقابله ای شرح داده می شوند. ان

مقاله انواع و مهارتهای مقابله ای
مقاله انواع و مهارتهای مقابله ای
مقاله انواع و مهارتهای مقابله ای تحقیق رابطه اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان

تحقیق رابطه اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان

حجم فایل : 71

صفحات فایل : 30

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

بررسی میزان همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان دختر و پسر سنین 15 ـ12 سالگی در مقطع راهنمایی تحصیلی
فهرست مطالب
مقدمه
پیشینه های تحقیق
خلاصه تحقیق
فصل اول
بیان مسئله
هدف از تحقیق

تحقیق رابطه اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان
تحقیق رابطه اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان
تحقیق رابطه اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان تحقیق علل و درمان ناخن جویدن کودک

تحقیق علل و درمان ناخن جویدن کودک

حجم فایل : 16

صفحات فایل : 19

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

ناخن جویدن

عناوین
مقدمه
زمینه ها و رشد
علل ناخن جویدن
عوامل تشدیدکننده اختلال ناخن جویدن
درمان
منابع

علل ناخن جویدن
چرا دست کودکی به سمت دهانش بالا می رود؟ گر

تحقیق علل و درمان ناخن جویدن کودک
تحقیق علل و درمان ناخن جویدن کودک
تحقیق علل و درمان ناخن جویدن کودک مقاله مهارت آموزش جغرافیا و فناوری اطلاعات و اطلاعات

مقاله مهارت آموزش جغرافیا و فناوری اطلاعات و اطلاعات

حجم فایل : 15

صفحات فایل : 14

گروه فایل : جغرافیا

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

مقدمه
مهارت عبارت است از مجموعه توانائیهای که فرد را قادر می سازد تا در طول زندگی در جهت ارتباط با خدا و رسیدن به کمال و ارتقاء و سازگاری با خود و دیگران و محیط کام بردارد بطوری که منجر به بهبودی کیفیت زندگی او شود .
البته در این راستا لازم است که جغرافیا را تعریف کنم که عبارت است ا

مقاله مهارت آموزش جغرافیا و فناوری اطلاعات و اطلاعات
مقاله مهارت آموزش جغرافیا و فناوری اطلاعات و اطلاعات
مقاله مهارت آموزش جغرافیا و فناوری اطلاعات و اطلاعات تحقیق ویژگیها و انواع ناتوانی های یادگیری کودکان

تحقیق ویژگیها و انواع ناتوانی های یادگیری کودکان

حجم فایل : 52

صفحات فایل : 87

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 8000

ناتوانی یادگیری

سرفصل مطالب:
مقدمه
تاریخچه و تعریف و فراوانی
ویژگیهای افراد دارای ناتوانی های یادگیری
انواع ناتوانیهای یادگیری
علل ناتوانیها

تحقیق ویژگیها و انواع ناتوانی های یادگیری کودکان
تحقیق ویژگیها و انواع ناتوانی های یادگیری کودکان
تحقیق ویژگیها و انواع ناتوانی های یادگیری کودکان تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی

تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی

حجم فایل : 46

صفحات فایل : 91

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 12000

ناشنوایی و کم شنوایی

ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی

تعاریف
عوامل متعددی درتعریفی که ما از نقص شنوایی به عمل می آوریم دخالت دارند. این عوامل عبارتنداز: شدت نقص شنوایی، سنی که نق

تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی
تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی
تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی

تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی

حجم فایل : 30

صفحات فایل : 44

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 6500

اهم مطالب:
بخش اول
ماهیت و نقش راهنمای آموزشی
بخش دوم
رهبری در رشد کارکنان
بخش سوم
نظارت و رشد کارکنان
بخش چهارم
سبکهای مستقیم و غیر مستقیم نظارت
بخش پنجم
مسئولیت های حرفه ای ناظر آموزشی
بخش ششم
ک

تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی
تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی
تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی تحقیق نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان

تحقیق نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان

حجم فایل : 38

صفحات فایل : 48

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 6500

نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان

نظریه قرار اجتماعی

نظریۀ قرار اجتماعی sp که زمانی بر اندیشۀ سیاسی اروپا مسلط بود، در نظریۀ جدید سیاسی نقش

تحقیق نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان
تحقیق نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان
تحقیق نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان مقاله نظریه نو واقع گرایی

مقاله نظریه نو واقع گرایی

حجم فایل : 15

صفحات فایل : 15

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

نظریه نو واقع گرایی

کنت والتس : (والتز) پدر نظریه نو واقع گرایی است.
کنت والتز با تاکید بر ضرورت نظریه پردازی برای جمع آوری اطلاعات و توضیح حوادث بین المللی معتقد است که عصاره هر نظریه باید بر پیوند بین مفاهیم و متغیرهای جوهر

مقاله نظریه نو واقع گرایی
مقاله نظریه نو واقع گرایی
مقاله نظریه نو واقع گرایی مقاله نقش زن در تمدن ایرانی اسلامی

مقاله نقش زن در تمدن ایرانی اسلامی

حجم فایل : 34

صفحات فایل : 33

گروه فایل : تاریخ

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

نقش تاریخی زن در تمدن ایرانی اسلامی

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
محتوای مقصد و منظور فرهنگی انقلاب
عاشورا؛ پیامی به بانوان
مشارکت

مقاله نقش زن در تمدن ایرانی اسلامی
مقاله نقش زن در تمدن ایرانی اسلامی
مقاله نقش زن در تمدن ایرانی اسلامی مقاله علل بزهکاری نوجوانان و نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

مقاله علل بزهکاری نوجوانان و نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

حجم فایل : 64

صفحات فایل : 45

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

مبلغ فایل : 5500

علل بزهکاری و نقش خانواده در بزهکاری فرزندان و نوجوانان

نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

نقش خانواده:
تصویر یک زندگی
مکانیسم های دفاعی
علل و عوامل موثر در برهکاری :
نقش&

مقاله علل بزهکاری نوجوانان و نقش خانواده در بزهکاری فرزندان
مقاله علل بزهکاری نوجوانان و نقش خانواده در بزهکاری فرزندان
مقاله علل بزهکاری نوجوانان و نقش خانواده در بزهکاری فرزندان تحقیق ابعاد تفکر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان

تحقیق ابعاد تفکر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان

حجم فایل : 89

صفحات فایل : 23

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

ابعاد تفکر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان

چکیده
مقدمه
مفهوم خلاقیت و روند تفکر خلاق
ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق
عوامل موثر در خلاقیت و تاثیر آن بر محتوای کتب

تحقیق ابعاد تفکر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان
تحقیق ابعاد تفکر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان
تحقیق ابعاد تفکر خلاق و نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان مقاله نقش مشاوره شغلی در رضایت شغلی

مقاله نقش مشاوره شغلی در رضایت شغلی

حجم فایل : 28

صفحات فایل : 36

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در رضایت شغلی

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر در راهنمایی و مشاوره شغلی می پردازد و نقش آن را در ایجاد رضایت شغلی افراد بررسی می نماید.
کلمات کلیدی : راهنمایی شغلی، اطلاعات شغلی

مقاله نقش مشاوره شغلی در رضایت شغلی
مقاله نقش مشاوره شغلی در رضایت شغلی
مقاله نقش مشاوره شغلی در رضایت شغلی تحقیق نقش فراشناخت در آموزش حل مسئله ریاضی

تحقیق نقش فراشناخت در آموزش حل مسئله ریاضی

حجم فایل : 21

صفحات فایل : 51

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4200

نقش فراشناخت در آموزش حل مسأله ریاضی

مقدمه
فراشناخت چیست ؟
دانش و کنترل
چگونگی تشخیص استراتژی های شناختی از استراتژی های فراشناختی
انتقال واستراتژی های فراشناختن
بازتاب و فراشناخت
باورها و ف

تحقیق نقش فراشناخت در آموزش حل مسئله ریاضی
تحقیق نقش فراشناخت در آموزش حل مسئله ریاضی
تحقیق نقش فراشناخت در آموزش حل مسئله ریاضی مقاله نقش محبت در فرآیند تعلیم و تربیت

مقاله نقش محبت در فرآیند تعلیم و تربیت

حجم فایل : 17

صفحات فایل : 13

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

sp نقش محبت و مهروروزی در فرآیند تعلیم و تربیت

مقدمه
شرایط محبت به کودکان:
زیان کمبود محبت در نظام تعلیم و تربیت:
سعه صدر مربیان تعلیم و تربیت:
آثار منفی افراط در محبت در امر تعلیم و تربیت:
شواه

مقاله نقش محبت در فرآیند تعلیم و تربیت
مقاله نقش محبت در فرآیند تعلیم و تربیت
مقاله نقش محبت در فرآیند تعلیم و تربیت مقاله نقش مذهب در بهداشت روان

مقاله نقش مذهب در بهداشت روان

حجم فایل : 11

صفحات فایل : 15

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

نقش مذهب در بهداشت روان

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
متن
تاثیر نماز و روزه بر بهداشت روان
خدمت به معلولین خدمت به انبیاست
نتیجه گیری
منابع

در زمینه بهداشت

مقاله نقش مذهب در بهداشت روان
مقاله نقش مذهب در بهداشت روان
مقاله نقش مذهب در بهداشت روان مقاله نقش مراکز پیش دبستانی در رشـد کودکان

مقاله نقش مراکز پیش دبستانی در رشـد کودکان

حجم فایل : 28

صفحات فایل : 33

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

نقـش مراکز پـیـش دبسـتانی در رشـد هـمه جانبه کودکان

بخشهایی از متن

اهـداف مربوط به رشد عـاطفی اجـتـماعی

سالهای sp بین sp سـه تا sp شـش سالگی مرحله ش

مقاله نقش مراکز پیش دبستانی در رشـد کودکان
مقاله نقش مراکز پیش دبستانی در رشـد کودکان
مقاله نقش مراکز پیش دبستانی در رشـد کودکان تحقیق رشد و مبانی الگوی رشد و تکامل انسان

تحقیق رشد و مبانی الگوی رشد و تکامل انسان

حجم فایل : 36

صفحات فایل : 30

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

مبانی الگوی رشد، آغاز زندگی
نخستین مرحله زندگی
زندگی هر موجود زنده در یک لحظه غیر قابل پیش بینی آغاز می شود، و در یک لحظه غیرقابل پیش بینی پایان می یابد که خود او در هیچ یک از این دو لحظه اختیاری ندارد و نمی داند چه سرنوشتی یا آینده ای در پیش دارد. لحظه آغاز

تحقیق رشد و مبانی الگوی رشد و تکامل انسان
تحقیق رشد و مبانی الگوی رشد و تکامل انسان
تحقیق رشد و مبانی الگوی رشد و تکامل انسان مقاله روان شناسی گشتالت

مقاله روان شناسی گشتالت

حجم فایل : 84

صفحات فایل : 27

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

روان شناسی گشتالت

فایل بصورت پاورپوینت و دارای 27 اسلاید می باشد

تاریخچه
روان شناسی گشتالت، در دهه دوم قرن بیستم به منزله اعتراضی نسبت به عنصرگرایی روان

مقاله روان شناسی گشتالت
مقاله روان شناسی گشتالت
مقاله روان شناسی گشتالت تحقیق روانشناسی گشتالت

تحقیق روانشناسی گشتالت

حجم فایل : 45

صفحات فایل : 30

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

روانشناسی گشتالت

گشتالتی ها باور داشتند که ارگانیسم چیزی به تجربه می افزاید که در داده های حسی وجود ندارد و آن چیز سازمان ( confignization ) است . ( 2 ص 291 ) گشتالت واژه ای آلمانی است که برای انگاره (configuration ) ،سازمان ، الگو

تحقیق روانشناسی گشتالت
تحقیق روانشناسی گشتالت
تحقیق روانشناسی گشتالت تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر

تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر

حجم فایل : 19

صفحات فایل : 43

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی

با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر

چکیده
در فرآیند شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و کنش افراد در جا

تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر
تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر
تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر مقاله روانشناسی کودک و جنبه های کاربردی

مقاله روانشناسی کودک و جنبه های کاربردی

حجم فایل : 72

صفحات فایل : 17

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

گذری بر روانشناسی کودک با تاکید بر جنبه های کاربردی

تعاریف :
روانشناسی : علم مطالعه رفتار و عوامل به وجود آورندۀ sp آن را روانشناسی گویند مانند چرت زدن که حتماً علتی دارد .
رفتار: واکنش موجود زنده به محرک ها مانند ت

مقاله روانشناسی کودک و جنبه های کاربردی
مقاله روانشناسی کودک و جنبه های کاربردی
مقاله روانشناسی کودک و جنبه های کاربردی تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش

تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش

حجم فایل : 18

صفحات فایل : 23

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

مقدمه
تعریف تیز هوش
طبقه بندی تیزهوشها
سرچشمه های تیز هوشی
شناسایی کودکان تیز هوش
ویژگیهای تیز هوشان
خصایص جسمانی کودکان تیز هوش
آموزش کودکان تیز هوش
اگر تیز هوشی یا استعداد را شناسایی نکنیم چه خواهد شد؟
انتظارات بزرگ ، خواسته های ناع

تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش
تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش
تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۵
سیاوش

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی