خدایا جز تو کسی را ندارم

طبقه بندی موضوعی

تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک

تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک

حجم فایل : 1021

صفحات فایل : 17

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک

فهرست
مقدمه
زنبور تریکوگراما(Trichogramma Spp) sp sp sp
جمع آوری زنبورهای تریکوگراما از طبیعت
پرورش لاروهای جمع آوری شده کرم قوزه پنبه
جم

تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک
تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک
تحقیق زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک تحقیق کشاورزی زراعت دیم

تحقیق کشاورزی زراعت دیم

حجم فایل : 263

صفحات فایل : 45

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

بررسی زراعت دیم

مقدمه :
از ابتدای تاریخ کشاورزی تا حدود سال 1950 می توان گفت تقریباً تمامی افزایش در تولید محصول ناشی از توسعه اراضی زراعی پایه بوده است . از آن زمان به بعد عملکرد در واحد سطح برای محصولات اساسی افزایش رو

تحقیق کشاورزی زراعت دیم
تحقیق کشاورزی زراعت دیم
تحقیق کشاورزی زراعت دیم پروژه روند و تکنولوژی تولید قند

پروژه روند و تکنولوژی تولید قند

حجم فایل : 120

صفحات فایل : 129

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5500

صنعت تکنولوژی تولید قند

مقدمه
صنعت قند یکی از گسترده ترین صنایع در زمینه ی تولید مواد غذایی می باشد که تقریبا اکثر دستگاههای کارخانجات مختلف صنایع غذایی در صنعت قند متمرکز شده است ،با توجه به کاهش منابع نفتی

پروژه روند و تکنولوژی تولید قند
پروژه روند و تکنولوژی تولید قند
پروژه روند و تکنولوژی تولید قند تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید

تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید

حجم فایل : 25

صفحات فایل : 23

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید

تکنولوژی پنیر کم چرب

خلاصه پنیرهای کم چرب معمولاٌ به sp خاطر sp رطوبت بالاو تئوری کم با حالت طعم و خواص عملکرد sp ضعیف مشخص می شود روش

تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید
تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید
تحقیق پنیرهای کم چرب و فرآوری و تکنولوژی تولید تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)

تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)

حجم فایل : 38

صفحات فایل : 24

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)

فهرست مطالب:
تقابل سنگ و آب: sp sp sp 1
تجزیه فیزیکی و شیمیایی سطح بستر خاک و جدا شدن رسوبات: sp sp sp 1
1 2 مقدمه: sp sp sp

تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)
تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب)
تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب) تحقیق علوم تغذیه

تحقیق علوم تغذیه

حجم فایل : 46

صفحات فایل : 23

گروه فایل : تغذیه

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تحقیق علوم تغذیه

هدف :
علم تغذیه مجموعه وسیعی از اطلاعات و دانش بشری است که به ارتباط بین غذا و سلامتی موجود زنده می پردازد و با عواملی مانند بیولوژی، بیوشیمی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی و بهداشت ارتباط دارد.

تحقیق علوم تغذیه
تحقیق علوم تغذیه
تحقیق علوم تغذیه تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

حجم فایل : 197

صفحات فایل : 85

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 7500

کشاورزی و امور زراعی دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

فهرست مطالب
مقدمه

جایگاه و اهمیت کشاور

تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی
تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی

تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی

حجم فایل : 6830

صفحات فایل : 21

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

تولید سورگوم دانه ای دیم و آبی

مطالب:
تولیــد ســورگـوم دانـه ای دیم و آبی
جنــوب و جنــوب غربــی تگــزاس
رشــد و تکـامــل
رشــد و نمــو گیــاهچــه یا نهــال بــذری
رشــد ســریع
تولیـــد مثـــل
کــ

تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی
تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی
تحقیق تولید سورگوم دانه‌ای دیم و آبی تحقیق ساختمان ساقه گیاهان

تحقیق ساختمان ساقه گیاهان

حجم فایل : 10497

صفحات فایل : 23

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

ساختمان ساقه گیاهان

برخی از مطالب:
تغییرات ساقه بر حسب شرایط محیطی
ساختمان اولیه ساقه
ساختمان اولیه ساقه در گیاهان دو لپه ای
دستجات چوب و آبکش
دستجات چوب و آبکش باز
ساختمان

تحقیق ساختمان ساقه گیاهان
تحقیق ساختمان ساقه گیاهان
تحقیق ساختمان ساقه گیاهان تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز

تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز

حجم فایل : 3025

صفحات فایل : 20

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 6500

تولید آنزیمی شربت گلوکز

عناوین:
دلایل استفاده از روش های آنزیمی
آنزیم ها ومنابع آن
تولید اسیدی آنزیمی شربت گلوکز
تولید آنزیمی آنزیمی شربت گلوکز
خصوصیات رئولوژیکی

تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز
تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز
تحقیق تولید آنزیمی شربت گلوکز تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

حجم فایل : 1408

صفحات فایل : 24

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

مناطق کشاورزی گرمایش جهانی
رابطه ی بین کشاورزی و گرمایش جهانی
کارایی انرژی به ما مقیاس برای پتانسیل گرمایش جهانی
نتایج از 4 مورد مطالعه(ORG/COV

تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی
تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی
تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد

تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد

حجم فایل : 80

صفحات فایل : 13

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در شرایط مشهد در طول فصل رشد

رابطه بین آب، خاک، گیاه و اتمسفر را می توان به این صورت توصیف کرد که گیاه برای زنده ماندن نیاز به آب دارد و آب به صورت ذخیره در

تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد
تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد
تحقیق تعیین نیاز آبی گیاه چغندر قند در فصل رشد تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم

تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم

حجم فایل : 9

صفحات فایل : 11

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم

چکیده:
به منظور تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم ، در نواحی عمده کشت این محصول در یک منطقه و در فامیل های غالب خاک ، تعداد چندین مزرعه انتخاب می شود . سعی بر این ا

تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم
تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم
تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت

تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت

حجم فایل : 12

صفحات فایل : 13

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

تعیین برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت

چکیده
ویروس کوتولگی زبر ذرت (maize rough dwarf virus Iranian isolate mrdv i) یکی از ویروس های مهم در استان فارس محسوب می شود .

تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت
تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت
تحقیق ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ردیابی سرولوژیکی جدایه ایرانی ویروس کوتولگی زبر ذرت مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند

مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند

حجم فایل : 31

صفحات فایل : 22

گروه فایل : دام و طیور

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

کاربرد در مقایسۀ دو مدل تأثیرات مطالعه منابع کلسیم گوسفند

چکیده
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسۀ دو مدل قسمت بندی با مطالعۀ تأثیرات مختلف منابع کلسیم بر متابولیسم a و p گوسفند بود . گوسفند نوع نر برزیلی (20) از رژیم غذایی

مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند
مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند
مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن

دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن

حجم فایل : 76

صفحات فایل : 44

گروه فایل : دام و طیور

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

پروژه تخم مرغ و فرآوری آن

مقدمه :
تخم مرغ به عنوان یک ماده غذایی سالم ومقوی ومنبع sp خوبی از پروتئین، ویتامین ها واملاح ضروری هموار مورد توجه بوده است وامروزه نیز چه به تنهایی وچه درکنار ومواد غذایی دیگر کاربرد گسترده ای د

دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن
دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن
دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن دانلود تحقیق بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری

دانلود تحقیق بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری

حجم فایل : 85

صفحات فایل : 75

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری

مقدمه
اثرات شوری بر گیاهان
عوامل موثر بر مقاومت گیاه نسبت به شوری
مقاومت و عکس العمل گیاهان به شوری
مکانیسم مقاومت به شوری

دانلود تحقیق بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری
دانلود تحقیق بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری
دانلود تحقیق بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری مقاله احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون

مقاله احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون

حجم فایل : 27

صفحات فایل : 7

گروه فایل : دام و طیور

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

عنوان :

احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون

بخشی از متن:
اجزای اصلی هوا شامل اکسیژن (O2) ، نیتروژن (N2) ، دی اکسید کربن (CO2) و بخار آب (H2O) می ب

مقاله احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون
مقاله احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون
مقاله احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون مقاله اندازه گیری متابولیسم جنین تخم مرغ

مقاله اندازه گیری متابولیسم جنین تخم مرغ

حجم فایل : 15

صفحات فایل : 7

گروه فایل : دام و طیور

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

عنوان :

اندازه گیری متابولیسم جنین

بخشی از متن:

انسان و طیور هر دو اکسیژن را از محیط دریافت و دی اکسید کربن را به محیط خود می دهند. اسنان برای

مقاله اندازه گیری متابولیسم جنین تخم مرغ
مقاله اندازه گیری متابولیسم جنین تخم مرغ
مقاله اندازه گیری متابولیسم جنین تخم مرغ مقاله عوامل مهم در کیفیت جوجه ها

مقاله عوامل مهم در کیفیت جوجه ها

حجم فایل : 15

صفحات فایل : 8

گروه فایل : دام و طیور

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

عوامل مهم در کیفیت جوجه ها

عنوان مقاله:

چه چیزی در کیفیت جوجه ها مهم می باشد

تحقیقات و تجارب نشان می دهد

مقاله عوامل مهم در کیفیت جوجه ها
مقاله عوامل مهم در کیفیت جوجه ها
مقاله عوامل مهم در کیفیت جوجه ها مقاله چرخش تخم مرغ یا ترنر

مقاله چرخش تخم مرغ یا ترنر

حجم فایل : 15

صفحات فایل : 7

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

عنوان :

تحقیقات نوین در خصوص ترنر (چرخش تخم مرغ)

مقدمه:
این نوشتار حاصل دو پروتکل و دو آزمایش Gaylene Fasenko در سال 2006 برروی چرخش ، میزان یا درجه چرخش و فرکانس چرخش تخم مرغ و تا

مقاله چرخش تخم مرغ یا ترنر
مقاله چرخش تخم مرغ یا ترنر
مقاله چرخش تخم مرغ یا ترنر تحقیق چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب

تحقیق چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب

حجم فایل : 61

صفحات فایل : 53

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب

مطالب:
تاریخچه مصرف چوب:
تعریف چوب و ساختمان درونی آن:
الف تعریف گیاه شناسی:
ب تعریف تجاری:
ج تعریف

تحقیق چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب
تحقیق چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب
تحقیق چوب شناسی ، انواع و گیاه شناسی چوب تحقیق کشاورزی تبخیر تعرق و نیاز آبیاری

تحقیق کشاورزی تبخیر تعرق و نیاز آبیاری

حجم فایل : 3258

صفحات فایل : 43

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

تبخیر تعرق و نیاز آبیاری

سیستم آب خاک گیاه اتمسفر

رابطه بین آب و خاک و گیاه و اتمسفر را می توان

تحقیق کشاورزی تبخیر تعرق و نیاز آبیاری
تحقیق کشاورزی تبخیر تعرق و نیاز آبیاری
تحقیق کشاورزی تبخیر تعرق و نیاز آبیاری تحقیق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج

تحقیق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج

حجم فایل : 6796

صفحات فایل : 43

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج

فهرست
برنج
مشخصات گیاه برنج
کشت برنج
کشت برنج در نقاط مختلف
کشت برنج در ایران
انواع برنج
شرای

تحقیق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج
تحقیق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج
تحقیق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج تحقیق کشاورزی لوبیا

تحقیق کشاورزی لوبیا

حجم فایل : 86

صفحات فایل : 21

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

عنوان

تحقیق خشکبار (لوبیا)

مطالب:
چگونه لوبیای خشک را پرورش دهیم
منابع بذری و گوناگونی
کاشتن
باروری
مدیریت با آفت ( عل

تحقیق کشاورزی لوبیا
تحقیق کشاورزی لوبیا
تحقیق کشاورزی لوبیا مقاله اثر هیدروکلوئید و امولسیفایر بر خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم مرغ

مقاله اثر هیدروکلوئید و امولسیفایر بر خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم مرغ

حجم فایل : 1318

صفحات فایل : 29

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

تأثیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها روی خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم مرغ

چکیده

تأثیر هیدروکلوئیدهایی مانند صمغ عربی (AR)، گوار(CR)، زانتان(XN)، کاراگینان(CG) و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز(HPMC) در ترکیب با مواد امولسیون کن

مقاله اثر هیدروکلوئید و امولسیفایر بر خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم مرغ
مقاله اثر هیدروکلوئید و امولسیفایر بر خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم مرغ
مقاله اثر هیدروکلوئید و امولسیفایر بر خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم مرغ مقاله تاثیر دما و زمان پخت در تردی و کلاژن گوشت خرگوش

مقاله تاثیر دما و زمان پخت در تردی و کلاژن گوشت خرگوش

حجم فایل : 11

صفحات فایل : 8

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 1000

تاثیر دمای پخت و زمان آن در میزان تردی و کلاژن در گوشت خرگوش

خلاصه
ما روی تاثیر زمان و دمای پخت در میزان تردی ماهیچه لانگیسیموس لومیوروم در خرگوش 70 روزه تحقیق کردیم . اتلاف

مقاله تاثیر دما و زمان پخت در تردی و کلاژن گوشت خرگوش
مقاله تاثیر دما و زمان پخت در تردی و کلاژن گوشت خرگوش
مقاله تاثیر دما و زمان پخت در تردی و کلاژن گوشت خرگوش مقاله اثر درجه حرارت انکوباسیون بر کیفیت جوجه ها

مقاله اثر درجه حرارت انکوباسیون بر کیفیت جوجه ها

حجم فایل : 33

صفحات فایل : 27

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

تأثیر درجه حرارت های متفاوت در طول انکوباسیون بر روی کیفیت جوجه ها

چکیده :
در چند دهه گذشته ، محققان متفاوتی در خصوص عوامل مؤثر بر کیفیت جوجه های یکروزه تولیدی گزارشاتی ارائه نموده اند. همچن

مقاله اثر درجه حرارت انکوباسیون بر کیفیت جوجه ها
مقاله اثر درجه حرارت انکوباسیون بر کیفیت جوجه ها
مقاله اثر درجه حرارت انکوباسیون بر کیفیت جوجه ها تحقیق تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی ارقام کلزا

تحقیق تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی ارقام کلزا

حجم فایل : 452

صفحات فایل : 9

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 1000

تاثیر تنش خشکی برمراحل مختلف جوانه زنی ارقام رایج کلزا

با توجه به نیاز غذایی کشور به روغن های خوراکی و اهمیت گیاه روغنی کلزا (Brassica napus L.) در تامین کمی و کیفی این نیاز، بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر این گیاه که نقش مهمی در

تحقیق تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی ارقام کلزا
تحقیق تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی ارقام کلزا
تحقیق تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی ارقام کلزا مقاله اثر اندازه تخم مرغ بر حرارت و انرژی انتقالی به جوجه ها

مقاله اثر اندازه تخم مرغ بر حرارت و انرژی انتقالی به جوجه ها

حجم فایل : 145

صفحات فایل : 21

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

تأثیر اندازه تخم مرغ روی حرارت تولیدی و انتقال انرژی از تخم مرغ به جوجه ها

فهرست:
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
راه اندازی و اجرای آزمایش
تخم مرغهای ن

مقاله اثر اندازه تخم مرغ بر حرارت و انرژی انتقالی به جوجه ها
مقاله اثر اندازه تخم مرغ بر حرارت و انرژی انتقالی به جوجه ها
مقاله اثر اندازه تخم مرغ بر حرارت و انرژی انتقالی به جوجه ها پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی)

پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی)

حجم فایل : 5452

صفحات فایل : 58

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی)
پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی)
پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی) پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار

پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار

حجم فایل : 631

صفحات فایل : 27

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل: sp sp sp sp sp

پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار
پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار
پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه

پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه

حجم فایل : 2944

صفحات فایل : 33

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه
پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه
پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری

پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری

حجم فایل : 1349

صفحات فایل : 34

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری
پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری
پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری تحقیق خاک در رشد گیاه و عوامل آب و هوا و نور

تحقیق خاک در رشد گیاه و عوامل آب و هوا و نور

حجم فایل : 1406

صفحات فایل : 121

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 8500

بررسی رابطه خاک در رشد گیاه و عوامل آب و هوا و نور

این تحقیق روابط خاک و گیاه که موثر در رشد گیاه و تغذیه عناصر معدنی عمده ترین گیاهان زراعی مناطق گرم و معتدل می باشد را مورد بررسی قرار می دهد. در این مجموعه تاکید خاصی به خاک به عنو

تحقیق خاک در رشد گیاه و عوامل آب و هوا و نور
تحقیق خاک در رشد گیاه و عوامل آب و هوا و نور
تحقیق خاک در رشد گیاه و عوامل آب و هوا و نور تحقیق اثر باد بر فرسایش سطحی خاک

تحقیق اثر باد بر فرسایش سطحی خاک

حجم فایل : 23

صفحات فایل : 21

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

بررسی اثر باد بر فرسایش سطحی خاک

مقدمه
فرسایش sp بادی یک معضل جدی در بیشتر مناطق خشک و نیمه خشک دنیا و ایران است . توانائی پیش بینی دقیق فرسایش بادی خاک برای بسیاری منظورها ، از جمله برنا

تحقیق اثر باد بر فرسایش سطحی خاک
تحقیق اثر باد بر فرسایش سطحی خاک
تحقیق اثر باد بر فرسایش سطحی خاک سمینار پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن

سمینار پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن

حجم فایل : 724

صفحات فایل : 29

گروه فایل : سمینار

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن

پنیر پیتزا ، امروزه بعنوان یکی از محصولات کاربردی مهم در صنایع غذایی مخصوصاً پیتزا محسوب می شود.
پنیر پیتزا یکی از انواع پنیرهای پرچرب بوده که این خصوصیت پر چرب بودن ، استفاده از آن

سمینار پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن
سمینار پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن
سمینار پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن تحقیق پرورش و کشت قارچ صدفی

تحقیق پرورش و کشت قارچ صدفی

حجم فایل : 45

صفحات فایل : 73

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

تحقیق پرورش قارچ صدفی

فهرست مطالب
1 مقدمه و تاریخچه قارچهای صدفی
2 تاکسونومی قارچ صدفی:
3 گونه های قارچ صدفی
4 اصول پرورش قارچ صدفی
4 1 مکان پرورش قارچ
4 1 1سالنهای پلاستیکی
4 1 2

تحقیق پرورش و کشت قارچ صدفی
تحقیق پرورش و کشت قارچ صدفی
تحقیق پرورش و کشت قارچ صدفی تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک تل ماسه اشباع نشده

تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک تل ماسه اشباع نشده

حجم فایل : 18

صفحات فایل : 24

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2400

پراکندگی هیدرودینامیک در تل ماسه اشباع نشده

خلاصه :
گسترش محلول ها نسبت به وضعیت جابه جایی میانگین در طول جریان آب در خاکها در نتیجه پیچش ازطریق کمپلکس منفذ اشباع شده میباشد. گسترش با ضریب پراکندگی هیدرودینامیک در معادله پراک

تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک تل ماسه اشباع نشده
تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک تل ماسه اشباع نشده
تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک تل ماسه اشباع نشده پاورپوینت بررسی تجهیزات فنی سیستم تلویزیون

پاورپوینت بررسی تجهیزات فنی سیستم تلویزیون

حجم فایل : 4106

صفحات فایل : 40

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 11500

مشخصات فایل: sp sp sp sp sp

پاورپوینت بررسی تجهیزات فنی سیستم تلویزیون
پاورپوینت بررسی تجهیزات فنی سیستم تلویزیون
پاورپوینت بررسی تجهیزات فنی سیستم تلویزیون پاورپوینت بررسی فناوری آنتن های هوشمند

پاورپوینت بررسی فناوری آنتن های هوشمند

حجم فایل : 644

صفحات فایل : 22

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل: sp sp sp sp sp

پاورپوینت بررسی فناوری آنتن های هوشمند
پاورپوینت بررسی فناوری آنتن های هوشمند
پاورپوینت بررسی فناوری آنتن های هوشمند پاورپوینت آشنایی با سنسور و انواع آن

پاورپوینت آشنایی با سنسور و انواع آن

حجم فایل : 1702

صفحات فایل : 50

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل: sp sp sp sp sp

پاورپوینت آشنایی با سنسور و انواع آن
پاورپوینت آشنایی با سنسور و انواع آن
پاورپوینت آشنایی با سنسور و انواع آن پاورپوینت نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب

پاورپوینت نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب

حجم فایل : 1987

صفحات فایل : 37

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل: sp sp sp sp sp

پاورپوینت نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب
پاورپوینت نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب
پاورپوینت نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم

پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم

حجم فایل : 1279

صفحات فایل : 112

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 17000

مشخصات فایل: sp sp sp sp sp

پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم
پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم
پاورپوینت آشنایی و بررسی مفاهیم مدارهای مرتبه اول و دوم پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM )

پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM )

حجم فایل : 1837

صفحات فایل : 28

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل: sp sp sp sp sp

پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM )
پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM )
پاورپوینت ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM ) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان

حجم فایل : 2553

صفحات فایل : 253

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 24000

عنوان: پاورپوینت کتا

پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان
پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان
پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات) تألیف دکتر علی رضائیان پاورپوینت پالایش مختصات برنامه ( فصل هفتم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت پالایش مختصات برنامه ( فصل هفتم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

حجم فایل : 1137

صفحات فایل : 31

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت

پاورپوینت پالایش مختصات برنامه ( فصل هفتم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت پالایش مختصات برنامه ( فصل هفتم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت پالایش مختصات برنامه ( فصل هفتم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) پاورپوینت طراحی برنامه نظام یافته ( فصل ششم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت طراحی برنامه نظام یافته ( فصل ششم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

حجم فایل : 722

صفحات فایل : 24

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت

پاورپوینت طراحی برنامه نظام یافته ( فصل ششم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت طراحی برنامه نظام یافته ( فصل ششم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت طراحی برنامه نظام یافته ( فصل ششم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) پاورپوینت طراحی پایگاه داده ای( فصل پ‍نجم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت طراحی پایگاه داده ای( فصل پ‍نجم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

حجم فایل : 929

صفحات فایل : 46

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 11500

عنوان: پاورپوینت

پاورپوینت طراحی پایگاه داده ای( فصل پ‍نجم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت طراحی پایگاه داده ای( فصل پ‍نجم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت طراحی پایگاه داده ای( فصل پ‍نجم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) پاورپوینت طراحی ساختار مفهومی اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت طراحی ساختار مفهومی اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

حجم فایل : 924

صفحات فایل : 33

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت

پاورپوینت طراحی ساختار مفهومی اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت طراحی ساختار مفهومی اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت طراحی ساختار مفهومی اطلاعات ( فصل چهارم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) پاورپوینت عناصر سیستم‌ اطلاعاتی ( فصل سوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت عناصر سیستم‌ اطلاعاتی ( فصل سوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

حجم فایل : 760

صفحات فایل : 62

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

عنوان: پاورپوینت

پاورپوینت عناصر سیستم‌ اطلاعاتی ( فصل سوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت عناصر سیستم‌ اطلاعاتی ( فصل سوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت عناصر سیستم‌ اطلاعاتی ( فصل سوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه( فصل دوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه( فصل دوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

حجم فایل : 574

صفحات فایل : 17

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت

پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه( فصل دوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه( فصل دوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه( فصل دوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) پاورپوینت نگاه کلی بر سیستم‌های اطلاعاتی ( فصل اول کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

پاورپوینت نگاه کلی بر سیستم‌های اطلاعاتی ( فصل اول کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)

حجم فایل : 697

صفحات فایل : 49

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

عنوان: پاورپوینت نگا

پاورپوینت نگاه کلی بر سیستم‌های اطلاعاتی ( فصل اول کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت نگاه کلی بر سیستم‌های اطلاعاتی ( فصل اول کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان)
پاورپوینت نگاه کلی بر سیستم‌های اطلاعاتی ( فصل اول کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان) پاورپوینت بررسی انرژی بیوماس

پاورپوینت بررسی انرژی بیوماس

حجم فایل : 3480

صفحات فایل : 24

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل: sp sp sp sp sp

پاورپوینت بررسی انرژی بیوماس
پاورپوینت بررسی انرژی بیوماس
پاورپوینت بررسی انرژی بیوماس پاورپوینت آشنایی با امواج

پاورپوینت آشنایی با امواج

حجم فایل : 1834

صفحات فایل : 15

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل: sp sp sp sp sp

پاورپوینت آشنایی با امواج
پاورپوینت آشنایی با امواج
پاورپوینت آشنایی با امواج پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذیه

پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذیه

حجم فایل : 868

صفحات فایل : 24

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذیه
پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذیه
پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذیه پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات

پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات

حجم فایل : 962

صفحات فایل : 20

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات
پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات
پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات پاورپوینت سود باقیمانده (همراه با مثالهای تشریحی)

پاورپوینت سود باقیمانده (همراه با مثالهای تشریحی)

حجم فایل : 671

صفحات فایل : 17

گروه فایل : مالی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 11500

عنوان: پاورپوینت سود

پاورپوینت سود باقیمانده (همراه با مثالهای تشریحی)
پاورپوینت سود باقیمانده (همراه با مثالهای تشریحی)
پاورپوینت سود باقیمانده (همراه با مثالهای تشریحی) پاورپوینت تحلیل مفاهیم اولیه مخابرات دیجیتال

پاورپوینت تحلیل مفاهیم اولیه مخابرات دیجیتال

حجم فایل : 2658

صفحات فایل : 23

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل مفاهیم اولیه مخابرات دیجیتال
پاورپوینت تحلیل مفاهیم اولیه مخابرات دیجیتال
پاورپوینت تحلیل مفاهیم اولیه مخابرات دیجیتال پاورپوینت تأمین سرمایه

پاورپوینت تأمین سرمایه

حجم فایل : 2420

صفحات فایل : 33

گروه فایل : مالی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

عنوان: پاورپوینت تأم

پاورپوینت تأمین سرمایه
پاورپوینت تأمین سرمایه
پاورپوینت تأمین سرمایه پاورپوینت اهرم مالی و سیاست ساختار سرمایه (همراه با مثالهای تشریحی)

پاورپوینت اهرم مالی و سیاست ساختار سرمایه (همراه با مثالهای تشریحی)

حجم فایل : 742

صفحات فایل : 23

گروه فایل : مالی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

عنوان: پاورپوینت اهر

پاورپوینت اهرم مالی و سیاست ساختار سرمایه (همراه با مثالهای تشریحی)
پاورپوینت اهرم مالی و سیاست ساختار سرمایه (همراه با مثالهای تشریحی)
پاورپوینت اهرم مالی و سیاست ساختار سرمایه (همراه با مثالهای تشریحی) پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت

پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت

حجم فایل : 2749

صفحات فایل : 28

گروه فایل : مالی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

عنوان: پاورپوینت ارز

پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت
پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت
پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت پاورپوینت طراحی محیط و منظر

پاورپوینت طراحی محیط و منظر

حجم فایل : 1181

صفحات فایل : 17

گروه فایل : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 7500

مشخصات فایل:

پاورپوینت طراحی محیط و منظر
پاورپوینت طراحی محیط و منظر
پاورپوینت طراحی محیط و منظر پاورپوینت تراکم‌های جمعیتی و ساختمانی در شهرها

پاورپوینت تراکم‌های جمعیتی و ساختمانی در شهرها

حجم فایل : 891

صفحات فایل : 16

گروه فایل : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 7500

مشخصات فایل:

پاورپوینت تراکم‌های جمعیتی و ساختمانی در شهرها
پاورپوینت تراکم‌های جمعیتی و ساختمانی در شهرها
پاورپوینت تراکم‌های جمعیتی و ساختمانی در شهرها پاورپوینت تحلیل فضای شهری

پاورپوینت تحلیل فضای شهری

حجم فایل : 2347

صفحات فایل : 50

گروه فایل : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل فضای شهری
پاورپوینت تحلیل فضای شهری
پاورپوینت تحلیل فضای شهری پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت

پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت

حجم فایل : 581

صفحات فایل : 21

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت
پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت
پاورپوینت برنامه ریزی جانشینی مدیریت پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی

پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی

حجم فایل : 3909

صفحات فایل : 44

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی
پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی
پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی پاورپوینت آشنایی با لایه فیزیکی

پاورپوینت آشنایی با لایه فیزیکی

حجم فایل : 2196

صفحات فایل : 57

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با لایه فیزیکی
پاورپوینت آشنایی با لایه فیزیکی
پاورپوینت آشنایی با لایه فیزیکی پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری

پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری

حجم فایل : 619

صفحات فایل : 26

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت مفا

پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری
پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری
پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری پاورپوینت طراحی سیستم

پاورپوینت طراحی سیستم

حجم فایل : 13492

صفحات فایل : 75

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

عنوان: پاورپوینت طرا

پاورپوینت طراحی سیستم
پاورپوینت طراحی سیستم
پاورپوینت طراحی سیستم پاورپوینت تجارت الکترونیکی

پاورپوینت تجارت الکترونیکی

حجم فایل : 7515

صفحات فایل : 23

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت تجا

پاورپوینت تجارت الکترونیکی
پاورپوینت تجارت الکترونیکی
پاورپوینت تجارت الکترونیکی تحقیق تاب آوری و شکنندگی در صنعت بانکداری

تحقیق تاب آوری و شکنندگی در صنعت بانکداری

حجم فایل : 347

صفحات فایل : 34

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : docx

مبلغ فایل : 25000

عنوان: تحقیق تاب آور

تحقیق تاب آوری و شکنندگی در صنعت بانکداری
تحقیق تاب آوری و شکنندگی در صنعت بانکداری
تحقیق تاب آوری و شکنندگی در صنعت بانکداری پاورپوینت طراحی استراتژیهای محصول

پاورپوینت طراحی استراتژیهای محصول

حجم فایل : 826

صفحات فایل : 40

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 14000

عنوان: پاورپوینت طرا

پاورپوینت طراحی استراتژیهای محصول
پاورپوینت طراحی استراتژیهای محصول
پاورپوینت طراحی استراتژیهای محصول پاورپوینت آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن‌ در نیروگاه‌های تولید برق

پاورپوینت آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن‌ در نیروگاه‌های تولید برق

حجم فایل : 1105

صفحات فایل : 35

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن‌ در نیروگاه‌های تولید برق
پاورپوینت آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن‌ در نیروگاه‌های تولید برق
پاورپوینت آشنایی با توربین انبساطی و کاربرد آن‌ در نیروگاه‌های تولید برق پاورپوینت بررسی پدیده کرونا

پاورپوینت بررسی پدیده کرونا

حجم فایل : 1327

صفحات فایل : 18

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی پدیده کرونا
پاورپوینت بررسی پدیده کرونا
پاورپوینت بررسی پدیده کرونا پاورپوینت مدل رقومی ارتفاع

پاورپوینت مدل رقومی ارتفاع

حجم فایل : 762

صفحات فایل : 30

گروه فایل : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت مدل رقومی ارتفاع
پاورپوینت مدل رقومی ارتفاع
پاورپوینت مدل رقومی ارتفاع پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

حجم فایل : 1062

صفحات فایل : 77

گروه فایل : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی روستایی در ایران

پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی روستایی در ایران

حجم فایل : 2525

صفحات فایل : 156

گروه فایل : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 19000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی روستایی در ایران
پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی روستایی در ایران
پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی روستایی در ایران انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

حجم فایل : 759

صفحات فایل : 27

گروه فایل : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پاورپوینت آشنایی و بررسی لامپ حبابی

پاورپوینت آشنایی و بررسی لامپ حبابی

حجم فایل : 1012

صفحات فایل : 21

گروه فایل : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی و بررسی لامپ حبابی
پاورپوینت آشنایی و بررسی لامپ حبابی
پاورپوینت آشنایی و بررسی لامپ حبابی پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران

حجم فایل : 2302

صفحات فایل : 69

گروه فایل : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران
پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران
پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات فازی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات فازی

حجم فایل : 1662

صفحات فایل : 42

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات فازی
پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات فازی
پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات فازی پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران

پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران

حجم فایل : 1644

صفحات فایل : 25

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران
پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران
پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک

پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک

حجم فایل : 2326

صفحات فایل : 43

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک
پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک
پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

حجم فایل : 1240

صفحات فایل : 208

گروه فایل : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 25000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری

پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری

حجم فایل : 1429

صفحات فایل : 40

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری
پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری
پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری پاورپوینت شناسایی آلودگی به وسیله سنجش از راه دور GIS

پاورپوینت شناسایی آلودگی به وسیله سنجش از راه دور GIS

حجم فایل : 2097

صفحات فایل : 13

گروه فایل : جغرافیا

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت شناسایی آلودگی به وسیله سنجش از راه دور GIS
پاورپوینت شناسایی آلودگی به وسیله سنجش از راه دور GIS
پاورپوینت شناسایی آلودگی به وسیله سنجش از راه دور GIS پاورپوینت آشنایی با شهر اکولوژیک

پاورپوینت آشنایی با شهر اکولوژیک

حجم فایل : 1660

صفحات فایل : 34

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با شهر اکولوژیک
پاورپوینت آشنایی با شهر اکولوژیک
پاورپوینت آشنایی با شهر اکولوژیک مقاله علل موثر در عدم جذب زرده در طیور

مقاله علل موثر در عدم جذب زرده در طیور

حجم فایل : 21

صفحات فایل : 9

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

مروری بر فاکتورهای موثر در عدم جذب زرده در طیور

مقاله حاضر دارای 9 صفحه ورد می باشد که خلاصه آن در زیر آورده شده است.

خلاصه : عدم جذب زرده (yolk Retention) و عفونت کیسه زرده (yolk sac infection) از فاکتورهای موثر و شناخته

مقاله علل موثر در عدم جذب زرده در طیور
مقاله علل موثر در عدم جذب زرده در طیور
مقاله علل موثر در عدم جذب زرده در طیور مقاله پاسخ سوالات جوجه کشی از تحقیقات محققان

مقاله پاسخ سوالات جوجه کشی از تحقیقات محققان

حجم فایل : 849

صفحات فایل : 29

گروه فایل : دام و طیور

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

پاسخ پرسشهای جوجه کشی با استفاده از تحقیقات

مطالب:

مقدمه
سوال اول : طول بدن جوجه چه تاثیری در عملکرد جوجه ها دارد ؟
سوال دوم : آیا گازدهی هچه یا بخار فرمالدئید بر روی بافت پوششی جوجه ها تاثیر

مقاله پاسخ سوالات جوجه کشی از تحقیقات محققان
مقاله پاسخ سوالات جوجه کشی از تحقیقات محققان
مقاله پاسخ سوالات جوجه کشی از تحقیقات محققان مقاله تغذیه ویتامین در جوجه درآوری و زنده مانی جوجه ها

مقاله تغذیه ویتامین در جوجه درآوری و زنده مانی جوجه ها

حجم فایل : 16

صفحات فایل : 8

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

تغذیه ویتامین برای رسیدن به بهترین جوجه درآوری و زنده مانی جوجه ها

با افزایش سن مرغان مادر ، احتیاجات ویتامینی نیز تغییر می کند . کمبودهای ویتامینی علاوه بر اینکه عملکرد خود مرغان مادر را تحت تاثیر قرار می دهد سبب می گردد که عملکرد

مقاله تغذیه ویتامین در جوجه درآوری و زنده مانی جوجه ها
مقاله تغذیه ویتامین در جوجه درآوری و زنده مانی جوجه ها
مقاله تغذیه ویتامین در جوجه درآوری و زنده مانی جوجه ها تحقیق پارتنو کارپی گوجه فرنگی

تحقیق پارتنو کارپی گوجه فرنگی

حجم فایل : 29

صفحات فایل : 25

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

پارتنو کارپی در گوجه فرنگی

مقدمه
گوجه فرنگی دارای تیپ تولید مثلی خود گشن می باشد که در آن باد محرک اولیه گرده افشانی است . معمولا گیاه گوجه فرنگی پس از گرده افشانی و لقاح بذر تولید می کند . این فرایند به

تحقیق پارتنو کارپی گوجه فرنگی
تحقیق پارتنو کارپی گوجه فرنگی
تحقیق پارتنو کارپی گوجه فرنگی پاورپوینت تحقیق بیماری های درخت سیب

پاورپوینت تحقیق بیماری های درخت سیب

حجم فایل : 144

صفحات فایل : 19

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

بیماری های سیب

مطالب:
موزائیک سیب
علائم بیماری
عامل بیماری
دوره کمون
مبارزه
بیماری ویروسی کتابی شدن تنه و شاخه های سیب
علائم بیماری
چرخه بیماری
مبارزه

پاورپوینت تحقیق بیماری های درخت سیب
پاورپوینت تحقیق بیماری های درخت سیب
پاورپوینت تحقیق بیماری های درخت سیب مقاله بیماری سل گاوی

مقاله بیماری سل گاوی

حجم فایل : 15

صفحات فایل : 12

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

بیماری سل گاوی

علائم بالینی:
در برخی از گـاوهـای مبتلا به سـل ارزنی ( بـا جـراحـات وسـیـع در بــدن ) شــکل ظاهــری دام عادی بـوده اما لاغـری تـدریجی ( که الـبته ربطی به بیماری دیگر نداشته باشد ) جلب نظر می کند . تغییر در اشتـ

مقاله بیماری سل گاوی
مقاله بیماری سل گاوی
مقاله بیماری سل گاوی تحقیق زراعت و گیاهشناسی پنبه و آفات و بیماریهای پنبه

تحقیق زراعت و گیاهشناسی پنبه و آفات و بیماریهای پنبه

حجم فایل : 37

صفحات فایل : 22

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

زراعت و گیاهشناسی پنبه و آفات و بیماریهای آن

مقدمه
تاریخچه پنبه در ایران
مشخصات گیاهشناسی پنبه
نکات فنی در زراعت پنبه
تاثیر حرارت بر پنبه
نور در پنبه
رطوبت
خاک
کوددهی در مزارع

تحقیق زراعت و گیاهشناسی پنبه و آفات و بیماریهای پنبه
تحقیق زراعت و گیاهشناسی پنبه و آفات و بیماریهای پنبه
تحقیق زراعت و گیاهشناسی پنبه و آفات و بیماریهای پنبه تحقیق بیماری بلاست برنج

تحقیق بیماری بلاست برنج

حجم فایل : 3015

صفحات فایل : 73

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 5000

بیماری بلاست برنج

محصول فوق دارای دو فایل با فرمت پاورپوینت و قابل ویرایش درخصوص بیماری بلاست برنج میباشد که جمعا با تعداد اسلایدهای 73 بوده و تحقیقی کامل میباشد.

مقدمه
پس از گندم ،

تحقیق بیماری بلاست برنج
تحقیق بیماری بلاست برنج
تحقیق بیماری بلاست برنج تحقیق گوشت صنایع غذایی بوقلمون

تحقیق گوشت صنایع غذایی بوقلمون

حجم فایل : 271

صفحات فایل : 19

گروه فایل : صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

تحقیق بوقلمون

درس : گوشت
رشته مهندسی صنایع غذایی

در فرمت پاورپوینت

مطالب:
تاریخچه اهلی شدن
تاریخچه نگهداری در ایران
تقسیم بندی بر حسب وزن
تیپ ظاهری
تولید گوشت
آیا گوشت صورتی بوقلمون سالم است
چه چیزی سبب می شود

تحقیق گوشت صنایع غذایی بوقلمون
تحقیق گوشت صنایع غذایی بوقلمون
تحقیق گوشت صنایع غذایی بوقلمون تحقیق انواع و ساختمان برگ

تحقیق انواع و ساختمان برگ

حجم فایل : 1724

صفحات فایل : 34

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

انواع و ساختمان برگ

اقسام برگ

الف برگ ساده پهنک برگ قطعه واحدی است و فقط یک پهنک دارد. انواع برگ ساده بر اساس تفاوت در بریدگی های حاشیه آنها:
1 برگ صاف فاقد

تحقیق انواع و ساختمان برگ
تحقیق انواع و ساختمان برگ
تحقیق انواع و ساختمان برگ پاورپوینت تحقیق بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی

پاورپوینت تحقیق بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی

حجم فایل : 637

صفحات فایل : 25

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی

مطالب:

1 ویروس پیچیدگی برگ چغندر روی جالیز Curly top virus (CTV)
دامنه میزبانی
علائم بیماری
زمستانگذرانی وانتشار
خصوصیان ویروس
کنترل
2 مبارزه با نا

پاورپوینت تحقیق بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی
پاورپوینت تحقیق بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی
پاورپوینت تحقیق بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۱۸
سیاوش

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی