خدایا جز تو کسی را ندارم

طبقه بندی موضوعی


تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان ها

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان ها

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان ها

یازدید ها : 1294

فرمت فایل : docx

حجم : 63

صفحات : 20

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 5000

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان ها
پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

یازدید ها : 499

فرمت فایل : docx

حجم : 189

صفحات : 52

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 12000

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر
پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

یازدید ها : 630

فرمت فایل : docx

حجم : 293

صفحات : 65

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 10000

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن
پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

پایان نامه  بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

یازدید ها : 393

فرمت فایل : docx

حجم : 389

صفحات : 55

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 12500

پایان نامه  بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری  بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران
پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش

یازدید ها : 470

فرمت فایل : docx

حجم : 194

صفحات : 126

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 15000

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات آموزش و پرورش
پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

یازدید ها : 377

فرمت فایل : docx

حجم : 280

صفحات : 63

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 12000

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی

یازدید ها : 658

فرمت فایل : docx

حجم : 459

صفحات : 55

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 7000

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی
پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند

پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند

پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند

یازدید ها : 514

فرمت فایل : docx

حجم : 434

صفحات : 116

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 15000

پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند
پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

یازدید ها : 1285

فرمت فایل : docx

حجم : 377

صفحات : 79

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 10000

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی
بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

یازدید ها : 707

فرمت فایل : docx

حجم : 248

صفحات : 71

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 10000

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات
پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو

یازدید ها : 564

فرمت فایل : docx

حجم : 297

صفحات : 89

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 15000

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو
پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر

یازدید ها : 646

فرمت فایل : docx

حجم : 327

صفحات : 91

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 10000

پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر
پایان نامه راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم

پایان نامه راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم

پایان نامه راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم

یازدید ها : 1282

فرمت فایل : doc

حجم : 260

صفحات : 79

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 10000

پایان نامه راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم
پایان نامه شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

پایان نامه شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

پایان نامه شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

یازدید ها : 286

فرمت فایل : docx

حجم : 261

صفحات : 85

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 10000

پایان نامه شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند
مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

یازدید ها : 217

فرمت فایل : docx

حجم : 30

صفحات : 57

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 5000

مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها
پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

یازدید ها : 315

فرمت فایل : docx

حجم : 233

صفحات : 103

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 20000

پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی
پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

یازدید ها : 557

فرمت فایل : docx

حجم : 355

صفحات : 66

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 15000

پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند
پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

یازدید ها : 555

فرمت فایل : docx

حجم : 335

صفحات : 53

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 12000

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان
مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی

مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی

مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی

یازدید ها : 384

فرمت فایل : docx

حجم : 7

صفحات : 7

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 1000

مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۱۰
سیاوش

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی