خدایا جز تو کسی را ندارم

طبقه بندی موضوعی


پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2938

پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

تعداد صفحات : 161

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2053

بررسی انواع خطاها و کدینگ‌های مورد استفاده جهت از بین بردن آنها

بررسی انواع خطاها و کدینگ‌های مورد استفاده جهت از بین بردن آنها

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 17

تعمیر تلویزیون (تیونر ها )

تعمیر تلویزیون (تیونر ها )

تعداد صفحات : 64

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2000

پروژه بررسی سیگنالهای الکترو مایوگرافی در حرکت دست

پروژه بررسی سیگنالهای الکترو مایوگرافی در حرکت دست

تعداد صفحات : 187

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2695

مرکزتازه های صنعت برق ساخت نوعی جدید از ترانسفورماتورها

مرکزتازه های صنعت برق ساخت نوعی جدید از ترانسفورماتورها

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 116

تحقیق بررسی اینورتر و موتورهای القایی و پمپ ها و صرفه جویی در مصرف انرژی

تحقیق بررسی اینورتر و موتورهای القایی و پمپ ها و صرفه جویی در مصرف انرژی

تعداد صفحات : 182

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 4806

بررسی پارامترهای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تکه فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن با استفاده از نرم افزار MATLAB

بررسی پارامترهای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تکه فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن با استفاده از نرم افزار MATLAB

تعداد صفحات : 140

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 183

تحقیق ترانس جریان CT

تحقیق ترانس جریان CT

تعداد صفحات : 59

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2329

تاثیر کنترل کننده ی FACTS در ثبات سیستم انرژی یا نیروی مرتبط با تغذیه ی ژنراتورهای القایی

تاثیر کنترل کننده ی FACTS در ثبات سیستم انرژی یا نیروی مرتبط با تغذیه ی ژنراتورهای القایی

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 30

مکان یابی بهینه ریکلوزر در شبکه توزیع متوسط

مکان یابی بهینه ریکلوزر در شبکه توزیع متوسط

تعداد صفحات : 87

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 868

پروژه استفاده از کنترلهای دیجیتالی در سیستمهای الکتریکی

پروژه استفاده از کنترلهای دیجیتالی در سیستمهای الکتریکی

تعداد صفحات : 125

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1444

آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک

آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک

تعداد صفحات : 85

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 9810

مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

مبدل های آنالوگ به دیجیتال و شبیه سازی آن با نرم افزار مطلب

تعداد صفحات : 83

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 3120

پروژه تولیدات پراکنده نیروگاه های (DG)

پروژه تولیدات پراکنده نیروگاه های (DG)

تعداد صفحات : 130

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 3691

آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

آنتن های میکرو استریپ و کاربرد آنها در سامانه های راداری

تعداد صفحات : 198

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 9956

انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی

انواع اتصال به زمین برای ساختمانها، بیمارستانها و پست های فشار قوی

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6908

طراحی تابلوی نویسنده ای با حداقل قطعات و کمترین هزینه و ساده ترین نقشه، با بیشترین کارایی

طراحی تابلوی نویسنده ای با حداقل قطعات و کمترین هزینه و ساده ترین نقشه، با بیشترین کارایی

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6963

رله بوخ هلتس

رله بوخ هلتس

تعداد صفحات : 3

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 7

ایمنی در برق

ایمنی در برق

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 25

فیوزهای الکتریکی

فیوزهای الکتریکی

تعداد صفحات : 92

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 59

بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 41

کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC)

کنترل الکترونیکی موتور دیزل (EDC)

تعداد صفحات : 58

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 23

هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی

هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 129

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

تعداد صفحات : 161

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2051

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1025

پروژه ربات ماهی

پروژه ربات ماهی

تعداد صفحات : 90

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5634

نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و فوق توزیع

تعداد صفحات : 103

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2212

تاثیرات تولیدات پراکنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG)

تاثیرات تولیدات پراکنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG)

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1413

اجزا و ساختمان موتورهای احتراق داخلی

اجزا و ساختمان موتورهای احتراق داخلی

تعداد صفحات : 48

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1257

عناصر شبکه برق

عناصر شبکه برق

تعداد صفحات : 52

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 347

پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و توزیع

پایان نامه نقش توان راکتیو در شبکه های انتقال و توزیع

تعداد صفحات : 101

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2143

پایان نامه مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

پایان نامه مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

تعداد صفحات : 114

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1965

کنترل روشنایی از راه دور با تماس تلفنی

کنترل روشنایی از راه دور با تماس تلفنی

تعداد صفحات : 68

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 723

کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی

کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی

تعداد صفحات : 88

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 34

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

تعداد صفحات : 17

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 160

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها

تعداد صفحات : 156

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 3454

انرژی صرفه جویی شده حاصل از جایگزینی ساعت فرمان نجومی بجای فتوسل در روشنایی معابر شرکت برق منطقه ای زنجان

انرژی صرفه جویی شده حاصل از جایگزینی ساعت فرمان نجومی بجای فتوسل در روشنایی معابر شرکت برق منطقه ای زنجان

تعداد صفحات : 9

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 107

بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO)

بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO)

تعداد صفحات : 1

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 325

انرژی های تجدید پذیرو جایگاه آن در تامین الکتریسیته

انرژی های تجدید پذیرو جایگاه آن در تامین الکتریسیته

تعداد صفحات : 161

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 3200

گزارش کار آزمایشگاه مبانی برق

گزارش کار آزمایشگاه مبانی برق

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 334

پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های توان راکتیودر ارزیابی قابلیت اطمینان

پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های توان راکتیودر ارزیابی قابلیت اطمینان

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1989

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1762

پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها

پایان نامه تولید برق با استفاده از جزر و مد دریاها

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 470

پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین

پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین

تعداد صفحات : 95

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 249

پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

تعداد صفحات : 79

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 444

پایان نامه کنترل دور موتورDC با کامپیوتر

پایان نامه کنترل دور موتورDC با کامپیوتر

تعداد صفحات : 79

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2064

پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

تعداد صفحات : 84

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 839

مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک

مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک

تعداد صفحات : 104

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2070

افزایش ظرفیت در فیبر نوری تک مدی

افزایش ظرفیت در فیبر نوری تک مدی

تعداد صفحات : 36

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 1986

دانلود پاورپوینت Tele Remote Control

دانلود پاورپوینت Tele Remote Control

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 1643

مقاله طراحی سیستمهای مدرن اطلاعاتی و بازشناسی خودکار الگوها

مقاله طراحی سیستمهای مدرن اطلاعاتی و بازشناسی خودکار الگوها

تعداد صفحات : 71

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1361

پایان نامه بررسی مکانیزم‌ های سوئیچینگ در سیستم‌ های مخابرات

پایان نامه بررسی مکانیزم‌ های سوئیچینگ در سیستم‌ های مخابرات

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1427

پروژه تعریف اساسی الکترونیک

پروژه تعریف اساسی الکترونیک

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 16

بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن

بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن

تعداد صفحات : 98

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1659


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۱۲
سیاوش

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی