خدایا جز تو کسی را ندارم

طبقه بندی موضوعی

تحقیق واردات و صادرات

تحقیق واردات و صادرات

فرمت فایل : doc

حجم : 36

صفحات : 18

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 2200

تحقیق واردات و صادرات
مقاله ورشکستگی به تقلب و معاونت و مجازات در جرم ورشکستگی به تقلب

مقاله ورشکستگی به تقلب و معاونت و مجازات در جرم ورشکستگی به تقلب

فرمت فایل : doc

حجم : 54

صفحات : 47

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 9000

مقاله ورشکستگی به تقلب و معاونت و مجازات در جرم ورشکستگی به تقلب
تحقیق نظر اسلام بر ویژگیهای مدیر

تحقیق نظر اسلام بر ویژگیهای مدیر

فرمت فایل : doc

حجم : 14

صفحات : 30

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 3000

تحقیق نظر اسلام بر ویژگیهای مدیر
تحقیق انواع و مراحل صادرات و قوانین پیش رو

تحقیق انواع و مراحل صادرات و قوانین پیش رو

فرمت فایل : doc

حجم : 27

صفحات : 42

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 4500

تحقیق انواع و مراحل صادرات و قوانین پیش رو
تحقیق اقتصاد ایران و موانع داخلی و بین المللی

تحقیق اقتصاد ایران و موانع داخلی و بین المللی

فرمت فایل : doc

حجم : 37

صفحات : 44

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 4500

تحقیق اقتصاد ایران و موانع داخلی و بین المللی
تحقیق بازرگانی و بازرسی و نظارت

تحقیق بازرگانی و بازرسی و نظارت

فرمت فایل : doc

حجم : 54

صفحات : 52

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 5000

تحقیق بازرگانی و بازرسی و نظارت
تحقیق بازاریابی کروی

تحقیق بازاریابی کروی

فرمت فایل : doc

حجم : 12

صفحات : 12

گروه : بازاریابی و امور مالی

قیمت محصول : 3000

تحقیق بازاریابی کروی
تحقیق بازاریابی صنعتی

تحقیق بازاریابی صنعتی

فرمت فایل : doc

حجم : 26

صفحات : 42

گروه : بازاریابی و امور مالی

قیمت محصول : 3000

تحقیق بازاریابی صنعتی
تحقیق بازاریابی و مدیریت بازار

تحقیق بازاریابی و مدیریت بازار

فرمت فایل : ppt

حجم : 250

صفحات : 268

گروه : بازاریابی و امور مالی

قیمت محصول : 7000

تحقیق بازاریابی و مدیریت بازار
تحقیق حساب اصلی و فرعی و کدینگ آنها در حسابداری

تحقیق حساب اصلی و فرعی و کدینگ آنها در حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم : 51

صفحات : 19

گروه : حسابداری

قیمت محصول : 4500

تحقیق حساب اصلی و فرعی و کدینگ آنها در حسابداری
تحقیق بازاریابی بین المللی و راهکارهای ورود بازار بین المللی

تحقیق بازاریابی بین المللی و راهکارهای ورود بازار بین المللی

فرمت فایل : doc

حجم : 48

صفحات : 18

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 3000

تحقیق بازاریابی بین المللی و راهکارهای ورود بازار بین المللی
تحقیق اندازه گیری و کنترل کیفیت

تحقیق اندازه گیری و کنترل کیفیت

فرمت فایل : doc

حجم : 18591

صفحات : 147

گروه : پژوهش

قیمت محصول : 6000

تحقیق اندازه گیری و کنترل کیفیت
تحقیق انبارداری آموزش و پرورش

تحقیق انبارداری آموزش و پرورش

فرمت فایل : doc

حجم : 40

صفحات : 42

گروه : انبارداری

قیمت محصول : 4000

تحقیق انبارداری آموزش و پرورش
تحقیق انبارداری اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان آذربایجانشرقی

تحقیق انبارداری اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان آذربایجانشرقی

فرمت فایل : doc

حجم : 84

صفحات : 62

گروه : انبارداری

قیمت محصول : 7000

تحقیق انبارداری اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان آذربایجانشرقی
تحقیق اقتصاد خرد

تحقیق اقتصاد خرد

فرمت فایل : doc

حجم : 41

صفحات : 21

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 3000

تحقیق اقتصاد خرد
تحقیق توسعه و اقتصاد بین الملل و ایران

تحقیق توسعه و اقتصاد بین الملل و ایران

فرمت فایل : doc

حجم : 14

صفحات : 26

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 2500

تحقیق توسعه و اقتصاد بین الملل و ایران
تحقیق اقتصاد چای در ایران

تحقیق اقتصاد چای در ایران

فرمت فایل : doc

حجم : 26

صفحات : 27

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 4000

تحقیق اقتصاد چای در ایران
تحقیق اقتصاد کشاورزی و تولید و توسعه اقصادی

تحقیق اقتصاد کشاورزی و تولید و توسعه اقصادی

فرمت فایل : doc

حجم : 9

صفحات : 23

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 4000

تحقیق اقتصاد کشاورزی و تولید و توسعه اقصادی
تحقیق عملکرد و اثربخشی مخارج تغزیه ای غذایی خانوار با برنامه ریزی خطی

تحقیق عملکرد و اثربخشی مخارج تغزیه ای غذایی خانوار با برنامه ریزی خطی

فرمت فایل : doc

حجم : 62

صفحات : 37

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 3500

تحقیق عملکرد و اثربخشی مخارج تغزیه ای غذایی خانوار با برنامه ریزی خطی
تحقیق تحلیل راهبردی هزینه پارادایم کلیدی مدیریت هزینه زنجیره عرضه ایران

تحقیق تحلیل راهبردی هزینه پارادایم کلیدی مدیریت هزینه زنجیره عرضه ایران

فرمت فایل : doc

حجم : 22

صفحات : 44

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 4000

تحقیق تحلیل راهبردی هزینه پارادایم کلیدی مدیریت هزینه زنجیره عرضه ایران
تحقیق تجربه مدیریت

تحقیق تجربه مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم : 74

صفحات : 23

گروه : پاورپوینت

قیمت محصول : 4000

تحقیق تجربه مدیریت
تحقیق مفهوم و انقلاب تجارت الکترونیک

تحقیق مفهوم و انقلاب تجارت الکترونیک

فرمت فایل : doc

حجم : 31

صفحات : 43

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 4500

تحقیق مفهوم و انقلاب تجارت الکترونیک
تحقیق مشکلات و راهکارهای تبلیغات اینترنتی در ایران

تحقیق مشکلات و راهکارهای تبلیغات اینترنتی در ایران

فرمت فایل : doc

حجم : 22

صفحات : 29

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 5500

تحقیق مشکلات و راهکارهای تبلیغات اینترنتی در ایران
تحقیق تاریخچه کنترل کیفیتQC و رهبران نظریه کیفیت

تحقیق تاریخچه کنترل کیفیتQC و رهبران نظریه کیفیت

فرمت فایل : doc

حجم : 22

صفحات : 49

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 4000

تحقیق تاریخچه کنترل کیفیتQC و رهبران نظریه کیفیت
تحقیق نقش تجارت خارجی و سرمایه انسانی در بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی

تحقیق نقش تجارت خارجی و سرمایه انسانی در بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی

فرمت فایل : doc

حجم : 22

صفحات : 56

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 9500

تحقیق نقش تجارت خارجی و سرمایه انسانی در بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی
تحقیق نقش بهره وری در ارتقا و بازدهی عملیات

تحقیق نقش بهره وری در ارتقا و بازدهی عملیات

فرمت فایل : doc

حجم : 24

صفحات : 45

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 3500

تحقیق نقش بهره وری در ارتقا و بازدهی عملیات
مقاله پول در اقتصاد اسلامی

مقاله پول در اقتصاد اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم : 24

صفحات : 36

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 8800

مقاله پول در اقتصاد اسلامی
مقاله پورتال های سازمانی در مدیریت شبکه محور

مقاله پورتال های سازمانی در مدیریت شبکه محور

فرمت فایل : doc

حجم : 19

صفحات : 44

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 7000

مقاله پورتال های سازمانی در مدیریت شبکه محور
مبانی نظری بررسی رابطه هوش وهیجان

مبانی نظری بررسی رابطه هوش وهیجان

فرمت فایل : docx

حجم : 121

صفحات : 49

گروه : مبانی و پیشینه نظری

قیمت محصول : 18000

مبانی نظری بررسی رابطه هوش وهیجان
مبانی نظری حج وقصد قربت

مبانی نظری حج وقصد قربت

فرمت فایل : docx

حجم : 37

صفحات : 22

گروه : مبانی و پیشینه نظری

قیمت محصول : 17000

مبانی نظری حج وقصد قربت
تحقیق صنعت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه

تحقیق صنعت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه

فرمت فایل : doc

حجم : 40

صفحات : 118

گروه : بیمه

قیمت محصول : 14400

تحقیق صنعت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه
مبانی نظری در مورد تاریخچه هوش هیجانی وتعریف هوش هیجانی

مبانی نظری در مورد تاریخچه هوش هیجانی وتعریف هوش هیجانی

فرمت فایل : docx

حجم : 121

صفحات : 50

گروه : مبانی و پیشینه نظری

قیمت محصول : 18000

مبانی نظری در مورد تاریخچه هوش هیجانی وتعریف هوش هیجانی
مبانی نظری بازاریابی خدمات ; فروشندگی خدمات( فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری بازاریابی خدمات فروشندگی خدمات( فصل دوم تحقیق)

فرمت فایل : pdf

حجم : 35

صفحات : 22

گروه : علوم انسانی

قیمت محصول : 18000

مبانی نظری بازاریابی خدمات 	 فروشندگی خدمات( فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری افسردگی وافسردگی یک قطبی

مبانی نظری افسردگی وافسردگی یک قطبی

فرمت فایل : docx

حجم : 15

صفحات : 6

گروه : مبانی و پیشینه نظری

قیمت محصول : 6000

مبانی نظری افسردگی وافسردگی یک قطبی
مقاله بازار بورس و اهمیت ابزارهای مالی بورس در بازارهای پول و سرمایه

مقاله بازار بورس و اهمیت ابزارهای مالی بورس در بازارهای پول و سرمایه

فرمت فایل : doc

حجم : 81

صفحات : 17

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 5000

مقاله بازار بورس و اهمیت ابزارهای مالی بورس در بازارهای پول و سرمایه
تحقیق عملکرد بلند مدت سهام جدید بازار بورس

تحقیق عملکرد بلند مدت سهام جدید بازار بورس

فرمت فایل : doc

حجم : 30

صفحات : 17

گروه : علوم انسانی

قیمت محصول : 6000

تحقیق عملکرد بلند مدت سهام جدید بازار بورس
مقاله تبلیغات و بازاریابی اینترنتی

مقاله تبلیغات و بازاریابی اینترنتی

فرمت فایل : doc

حجم : 30

صفحات : 40

گروه : بازاریابی و امور مالی

قیمت محصول : 6500

مقاله تبلیغات و بازاریابی اینترنتی
پاورپوینت پروژه سیستم های اطلاعات بیمارستانی ( HIS )

پاورپوینت پروژه سیستم های اطلاعات بیمارستانی ( HIS )

فرمت فایل : ppt

حجم : 2606

صفحات : 47

گروه : پاورپوینت

قیمت محصول : 5500

پاورپوینت پروژه سیستم های اطلاعات بیمارستانی ( HIS )
تحقیق بورس اوراق بهادار تاریخچه و نقش آن در اقتصاد

تحقیق بورس اوراق بهادار تاریخچه و نقش آن در اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم : 212

صفحات : 52

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 7500

تحقیق بورس اوراق بهادار تاریخچه و نقش آن در اقتصاد
تحقیق بودجه ریزی عملیاتی در ارتقای نظام مدیریت مالی شهرداری ها

تحقیق بودجه ریزی عملیاتی در ارتقای نظام مدیریت مالی شهرداری ها

فرمت فایل : doc

حجم : 24

صفحات : 28

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 4800

تحقیق بودجه ریزی عملیاتی در ارتقای نظام مدیریت مالی شهرداری ها
مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

فرمت فایل : doc

حجم : 53

صفحات : 51

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 6500

مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل
تحقیق انواع روش های بهینه سازی

تحقیق انواع روش های بهینه سازی

فرمت فایل : doc

حجم : 39

صفحات : 32

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 7000

تحقیق انواع روش های بهینه سازی
تحقیق بهبود سازمان و مدیریت دانش

تحقیق بهبود سازمان و مدیریت دانش

فرمت فایل : doc

حجم : 8

صفحات : 11

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 4500

تحقیق بهبود سازمان و مدیریت دانش
مقاله بهبود بخشی در سازمان ها

مقاله بهبود بخشی در سازمان ها

فرمت فایل : doc

حجم : 10

صفحات : 14

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 4000

مقاله بهبود بخشی در سازمان ها
مقاله نقش برنامه ریزی در تامین و توسعه منابع انسانی

مقاله نقش برنامه ریزی در تامین و توسعه منابع انسانی

فرمت فایل : doc

حجم : 72

صفحات : 35

گروه : علوم انسانی

قیمت محصول : 4500

مقاله نقش برنامه ریزی در تامین و توسعه منابع انسانی
تحقیق برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه صنعت ساخت

تحقیق برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه صنعت ساخت

فرمت فایل : doc

حجم : 70

صفحات : 77

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 7000

تحقیق برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه صنعت ساخت
تحقیق مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بیمارستان ها

تحقیق مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بیمارستان ها

فرمت فایل : doc

حجم : 32

صفحات : 21

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 8000

تحقیق مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بیمارستان ها
مقاله نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان

مقاله نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان

فرمت فایل : doc

حجم : 41

صفحات : 27

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 8000

مقاله نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان
تحقیق مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی

تحقیق مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی

فرمت فایل : doc

حجم : 19

صفحات : 22

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 4500

تحقیق مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی
تحقیق شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدی گری خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی

تحقیق شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدی گری خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی

فرمت فایل : doc

حجم : 40

صفحات : 51

گروه : علوم انسانی

قیمت محصول : 9500

تحقیق شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدی گری خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی
تحقیق سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان

تحقیق سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان

فرمت فایل : doc

حجم : 32

صفحات : 32

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 6000

تحقیق سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان
تحقیق سازه ها و راههای ارتقای اثربخشی نیروی کار

تحقیق سازه ها و راههای ارتقای اثربخشی نیروی کار

فرمت فایل : doc

حجم : 4201

صفحات : 55

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 7000

تحقیق سازه ها و راههای ارتقای اثربخشی نیروی کار
مقاله ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان

مقاله ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان

فرمت فایل : doc

حجم : 320

صفحات : 149

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 12000

مقاله ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان
تحقیق روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص

تحقیق روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص

فرمت فایل : doc

حجم : 27

صفحات : 19

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 4000

تحقیق روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص
تحقیق تاثیر جذب سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

تحقیق تاثیر جذب سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

فرمت فایل : doc

حجم : 23

صفحات : 24

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 6500

تحقیق تاثیر جذب سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی
تحقیق رابطه مشخصات دموگرافیکی مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبک های رهبری

تحقیق رابطه مشخصات دموگرافیکی مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبک های رهبری

فرمت فایل : doc

حجم : 35

صفحات : 17

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 7500

تحقیق رابطه مشخصات دموگرافیکی مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبک های رهبری
تحقیق بررسی متقابل صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص

تحقیق بررسی متقابل صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص

فرمت فایل : doc

حجم : 27

صفحات : 25

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 5500

تحقیق بررسی متقابل صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص
تحقیق نقش مخارج بهداشتی در رشد اقتصادی

تحقیق نقش مخارج بهداشتی در رشد اقتصادی

فرمت فایل : doc

حجم : 74

صفحات : 46

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 9000

تحقیق نقش مخارج بهداشتی در رشد اقتصادی
تحقیق نقش صادرات‌ غیرنفتی در رشد اقتصادی ایران‌

تحقیق نقش صادرات‌ غیرنفتی در رشد اقتصادی ایران‌

فرمت فایل : doc

حجم : 39

صفحات : 23

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 4500

تحقیق نقش صادرات‌ غیرنفتی در رشد اقتصادی ایران‌
مقاله پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره جنوبی

مقاله پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره جنوبی

فرمت فایل : doc

حجم : 50

صفحات : 38

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 5000

مقاله پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره جنوبی
تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل اقتصاد دانایی محور

تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل اقتصاد دانایی محور

فرمت فایل : ppt

حجم : 366

صفحات : 46

گروه : پاورپوینت

قیمت محصول : 3700

تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل اقتصاد دانایی محور
تحقیق مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی

تحقیق مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی

فرمت فایل : ppt

حجم : 1492

صفحات : 30

گروه : پاورپوینت

قیمت محصول : 4000

تحقیق مزیت نسبی صادراتی صنایع غذایی
تحقیق عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک موسسات کوچک و متوسط

تحقیق عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک موسسات کوچک و متوسط

فرمت فایل : ppt

حجم : 200

صفحات : 100

گروه : پاورپوینت

قیمت محصول : 4100

تحقیق عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک موسسات کوچک و متوسط
تحقیق تاریخچه و آینده تبلیغات تلویزیونی

تحقیق تاریخچه و آینده تبلیغات تلویزیونی

فرمت فایل : doc

حجم : 23

صفحات : 17

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 3000

تحقیق تاریخچه و آینده تبلیغات تلویزیونی
تحقیق اصول و مبانی مدل تعالی سرآمدی سازمانی EFQM

تحقیق اصول و مبانی مدل تعالی سرآمدی سازمانی EFQM

فرمت فایل : doc

حجم : 40

صفحات : 48

گروه : علوم انسانی

قیمت محصول : 5500

تحقیق اصول و مبانی مدل تعالی سرآمدی سازمانی EFQM
تحقیق اصول و مبانی سازمان و مدیریت

تحقیق اصول و مبانی سازمان و مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم : 388

صفحات : 31

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 4500

تحقیق اصول و مبانی سازمان و مدیریت
تحقیق اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

تحقیق اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

فرمت فایل : doc

حجم : 36

صفحات : 48

گروه : اقتصاد

قیمت محصول : 5000

تحقیق اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی
تحقیق اصول مدیریت کیفیت

تحقیق اصول مدیریت کیفیت

فرمت فایل : doc

حجم : 13

صفحات : 14

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 3000

تحقیق اصول مدیریت کیفیت
تحقیق اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت

تحقیق اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم : 38

صفحات : 70

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 4000

تحقیق اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت
تحقیق پرورش مهارتهای سرپرستی

تحقیق پرورش مهارتهای سرپرستی

فرمت فایل : doc

حجم : 20

صفحات : 39

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 4500

تحقیق پرورش مهارتهای سرپرستی
پاورپوینت مقاله اصول بازاریابی تلفنی

پاورپوینت مقاله اصول بازاریابی تلفنی

فرمت فایل : ppt

حجم : 99

صفحات : 19

گروه : پاورپوینت

قیمت محصول : 3500

پاورپوینت مقاله اصول بازاریابی تلفنی
تحقیق اصول بازاریابی تلفنی

تحقیق اصول بازاریابی تلفنی

فرمت فایل : doc

حجم : 10

صفحات : 26

گروه : بازاریابی و امور مالی

قیمت محصول : 4500

تحقیق اصول بازاریابی تلفنی
تحقیق الزامات و راهکارهای هدایت فعالیتهای تجاری بازرگانی به داخل کشور

تحقیق الزامات و راهکارهای هدایت فعالیتهای تجاری بازرگانی به داخل کشور

فرمت فایل : doc

حجم : 21

صفحات : 23

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 3000

تحقیق الزامات و راهکارهای هدایت فعالیتهای تجاری بازرگانی به داخل کشور
تحقیق عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات

تحقیق عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات

فرمت فایل : doc

حجم : 17

صفحات : 26

گروه : پژوهش

قیمت محصول : 9000

تحقیق عناصر گوناگون آمیخته های تبلیغات
تحقیق دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

تحقیق دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

فرمت فایل : doc

حجم : 16

صفحات : 42

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 6000

تحقیق دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان
تحقیق آسیب شناسی رفتار سازمانی

تحقیق آسیب شناسی رفتار سازمانی

فرمت فایل : doc

حجم : 17

صفحات : 26

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 5000

تحقیق آسیب شناسی رفتار سازمانی
مقاله استراتژی تولید در سطح کلاس جهانی

مقاله استراتژی تولید در سطح کلاس جهانی

فرمت فایل : doc

حجم : 157

صفحات : 59

گروه : تحقیق

قیمت محصول : 5000

مقاله استراتژی تولید در سطح کلاس جهانی
تحقیق استانداردهای‌ کنترل کیفیت

تحقیق استانداردهای‌ کنترل کیفیت

فرمت فایل : doc

حجم : 27

صفحات : 12

گروه : مدیریت

قیمت محصول : 5000

تحقیق استانداردهای‌ کنترل کیفیت
تحقیق استاندارد حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری واحدهای تجاری فرعی

تحقیق استاندارد حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری واحدهای تجاری فرعی

فرمت فایل : doc

حجم : 41

صفحات : 31

گروه : پژوهش

قیمت محصول : 9000

تحقیق استاندارد حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری واحدهای تجاری فرعی
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۲۷
سیاوش

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی